FOTO: Vernisáže výtvarníkov v knižnici sa tešia veľkej obľube, platí to aj pre Darinu Knotkovú

Výstava
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča od 9. apríla 2019 sprístupnila vo svojej  pobočke na Fončorde výstavu obrazov amatérskej výtvarníčky Dariny Knotkovej.

Darina Knotková

Narodila Devičí v okrese Krupina. Na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre vyštudovala Prevádzkovo – ekonomickú fakultu a pri Ekonomickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor Ohodnocovanie majetku podnikov. Celý svoj profesijný život pracovala v oblasti ekonomiky a riadenia.

Výtvarné umenie patrilo od detstva k jej záľubám. Tvorivo sa s ním začala zaoberať vo väčšej miere až po ukončení aktívnej pracovnej kariéry. Navštevovala kurzy keramiky a maľby na sklo a v súčasnosti pôsobí ako lektorka keramickej tvorby pri Dennom centre Komuce. Žije a tvorí v Kostiviarskej. Je členkou občianskeho združenia ATELIÉR 3G 

Autorka v minulosti sporadicky pracovala s textilom a stechnikou makramé s využitím vgobelínoch. V súčasnosti tvorí maľby prevažne akrylom a olejom. V posledných siedmich rokoch sa intenzívne venuje keramickej tvorbe a tiež aj práci s drevom. Jej práce sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku a v Nemecku.

Účasť na výstavách

Darina Knotková sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav v Banskej Bystrici (mestská Radnica, Úrad priemyselného vlastníctva, Verejná knižnica Mikuláša Kováča) a autorských výstav (Robotnícky dom).

Pravidelne sa zúčastňuje celoštátnej postupovej súťaže amatérskych výtvarníkov „Výtvarné spektrum“ pod gesciou Národného osvetového strediska. V  regionálnom kole v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici sa zúčastnila 4 kolektívnych výstav, v krajskom kole v Pamätníku SNP tiež štyroch kolektívnych výstav. Dvakrát získala čestné uznanie. V celoštátnom kole v Trenčíne a Dubnici nad Váhom sa zúčastnila dvoch kolektívnych výstav.

Vernisáž – výber z výtvarnej tvorby Dariny Knotkovej

Odborný príhovor na vernisáži v knižnici predniesol výtvarný umelec, maliar Miroslav Bárdi. Mottom vystavujúcej autorky je:

„Nepotrebujem dokumentovať osoby, alebo udalosti, na to sú v dnešnej dobe iné prostriedky. Dúfam, že moje diela prinášajú radosť a príjemné pocity aj iným lebo toto je môj cieľ“.

Vernisáž svojím hudobným vystúpením osviežili študenti Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Denisa JelínkováEma Benčaťová. Výstava obrazov Dariny Knotkovej je sprístupnená verejnosti do 7. Júna 2019.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK a FB