FOTO: Rekonštrukcia mestských komunikácií v Banskej Bystrici je v plnom prúde

SPRÁVY
7 /

Pred letom panuje na komunikáciách v meste pod Urpínom čulý stavebný ruch. Rekonštruuje sa cesta I/66, opravujú sa cestné mosty a cesty s chodníkmi na Fončorde, buduje sa kruhový objazd v Medenom hámri s obnovou povrchu priľahlých komunikácií.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Fončorde predstavuje investíciu vo výške takmer 1,3 milióna eur a bude dokončená pred príchodom leta. Celkovo sa na území mesta Banská Bystrica v tomto roku zrekonštruuje 16 km ciest a 7 km chodníkov.

Komunikácie na Fončorde

Nedávno sa položili posledné metre asfaltov na ceste medzi Lidlom na Tajovského ulici a Moskovskou ulicou. Tento dvojkilometrový úsek, ktorý tvorí hlavnú dopravnú tepnu na Fončorde, plynule nadväzuje na už v minulosti komplexne zrekonštruovanú cestu na Poľnej ulici v Radvani.

Okrem rekonštrukcie vozovky sa vymenili všetky obrubníky, vybudovali sa zastávkové pruhy pre MHD, upravili dažďové vpuste a osadili samonivelizačné kanalizačné poklopy.

„V uplynulých dňoch sa stavbári pustili do dokončovania priľahlých chodníkov a po vyzretí asfaltov sa začne aj s aplikáciou dopravného značenie technológiu studeného plastu. Chcem sa všetkým poďakovať za trpezlivosť a ohľaduplnosť voči pracovníkom, ktorí počas celého obdobia na rekonštrukcii cesty pracujú,“

uviedol viceprimátor Jakub Gajdošík.

„Aby komunikácie slúžili čo najdlhšiu dobu, musia byť aj kvalitne urobené. Doterajšia prax ukázala, že mesto musí so svojimi dodávateľmi uzatvárať také zmluvy, aby malo garantované možnosti pre uplatnenie reklamácií pri nedostatočne odvedenej práci alebo nekvalitnej službe. To sa týka aj rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré sa po skúsenostiach z minulých rokov už neplátajú, ale sa robia naraz dlhšie úseky, ktoré sa potom lepšie udržiavajú,“

dodal mestský poslanec a predseda dopravnej komisie Marek Modranský.

Kruhový objazd na Medenom hámri

Doterajšie usporiadanie križovatky v Medenom hámri nielenže spôsobovalo dopravné zápchy najmä v smere zo Severnej ulice, ale často tu vznikali kolízie, keď napriek dopravnému značeniu a všeobecne platným pravidlám nie všetci vodiči správne vyhodnocovali, kto má v križovatke prednosť.

Preto sa mesto rozhodlo na tomto mieste vybudovať nový kruhový objazd, ktorý zvýši bezpečnosť vodičov, chodcov aj cyklistov. Okrem toho sa rekonštruuje celý úsek nadväzujúcej frekventovanej cesty až po Strieborné námestie a opravujú sa všetky priľahlé chodníky vrátane bezbariérových úprav. Zároveň sa obnovujú autobusové zastávky a vznikne tu tiež bezpečný cyklochodník.

„Počas sobotného horúceho dopoludnia stavbári položili finálne vrstvy asfaltov na nový kruhový objazd v Medenom hámri. Cez týždeň sa dokončia jeho napojenia, vrátane zjazdu z rýchlostnej cesty R1 popri Laskomeri. Už o pár dní tak pribudne v Banskej Bystrici ďalšia zrekonštruovaná cesta a vodiči budú môcť týmto úsekom prechádzať bez obmedzení,“

informoval primátor mesta Ján Nosko.

Autor: (tom) , Foto: redakčné a mesto BB