FOTO: Po roku sa v Banskej Bystrici konajú Olympijské festivaly detí z oboch stupňov mestských ZŠ

ŠPORT
0 /

Areál ZŠ Golianova zaplnilo v utorok viac ako 700 žiakov druhého stupňa zo všetkých základných škôl na území mesta. Zápolili v behu na 60 m, behu na 800 m, štafetovom behu 4 x 250 m či skoku do diaľky. Zároveň si dievčatá zahrali basketbal či vybíjanú a chlapci si zmerali sily v malom futbale i florbale. Súčasne si overili svoje poznatky vo vedomostnom kvíze.

„Som rád, že myšlienka olympionizmu v našom meste pokračuje. Pred rokom sme tu hostili Európsky olympijský festival mládeže EYOF Banská Bystrica 2022, na ktorom sa zúčastnila elita z celej Európy. Jedným z nich bol aj Duklista Jakub Borguľa, kadetský majster sveta v biatlone, ktorý sa zúčastnil utorkového otvorenia festivalu na športoviskách ZŠ Golianova. Všetkým držíme palce,“

uviedol primátor mesta Ján Nosko.

V stredu a vo štvrtok budú súťažiť žiaci prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To však ani zďaleka nie je všetko. Pre mladých športovcov je pripravená ďalšia séria podujatí aj počas nasledujúcich dní.

„Všetci športovci začínali na základných školách, preto verím, že aj medzi žiakmi tých banskobystrických sa nachádzajú nádejné talenty, ktoré majú chuť športovať, pevnú vôľu posúvať svoje hranice, no najmä silu obetovať svoj voľný čas i samého seba preto, aby dosiahli vytúžené výsledky. Verím, že nielen dnešok, ale aj ostatné dni sa budú niesť v duchu fair play, súdržnosti a priateľstve,“

dodal primátor Nosko.

Zároveň sa poďakoval všetkým organizátorom, partnerom, ale aj viceprimátorovi Martinovi Majlingovi a mestským poslancom Vladimírovi Ivanovi Patrikovi Trnkovi, ktorí si našli čas a prišli podujatie podporiť.

Olympijské festivaly pre takmer 600 žiakov prvého stupňa mestských ZŠ v Banskej Bystrici sa  budú konať v  troch súťažných obvodoch:

  1. obvod – Športový  areál  ZŠ Golianova 8, dňa 24. mája 2023, žiaci zo ZŠ Golianova,  ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ s MŠ Radvanská, ZŠ Trieda SNP
  2. obvod – Športový areál ZŠ Ďumbierska 17, dňa 25. mája 2023,  žiaci zo ZŠ Ďumbierska, ZŠ Pieninská, ZŠ s MŠ Bakossova, ZŠ Sitnianska
  3. obvod – Športový  areál ZŠ J.G. Tajovského, dňa 25. mája 2023, žiaci zo ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová, ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská

Športovať sa  bude aj počas  Medzinárodného dňa detí, ktoré mesto pripravuje pre širokú verejnosť v Parku pod Pamätníkom SNP 1. júna 2023. Potom 14. júna  to bude 25. ročník Športovej olympiády  detí materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Jána Noska na Štadióne SNP na Štiavničkách, kde vyvrcholí bohatý športový program 23. júna  behom počas Olympijského dňa 23. júna 2023.

Autor: (tom), Foto: mesto BB