Po Fončorde chce byť novou mestskou časťou aj Uhlisko

SPRÁVY
3 /

V súčasnosti v Banskej Bystrici beží schvaľovací proces na vyhlásenie novej mestskej časti Fončorda. Po utorkovom mestskom zastupiteľstve sa spúšťa podobný proces pre Uhlisko.

Banskobystrickí poslanci vlani schválili žiadosť obyvateľov mesta o vyhlásenie novej mestskej časti Fončorda. Materiál s potrebnou dokumentáciou išiel na Okresný úrad v Banskej Bystrici a odtiaľ žiadosť na Ministerstvo vnútra SR, ktoré schvaľuje názvy mestských častí a registruje ich. Až následne sa začne proces zmeny volebných obvodov, konkrétne vznik nového volebného obvodu Fončorda zo súčasnej Radvane. .

Tento proces začal verejným zhromaždením obyvateľov časti mesta na základe schválenia jeho konania mestským zastupiteľstvom To 15. decembra 2015 uložilo   Dočasnej komisii MsZ pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica spracovať návrh na zmenu územného členenia mesta so zriadením novej časti mesta „Uhlisko“.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2016 zosumarizovala odborné stanoviská a požiadala odborné útvary mesta o spracovanie podkladov tak, aby návrh na zmenu územného členenia mohol byť predložený na tohtoročné novembrové alebo decembrové zasadnutie MsZ.

Poslanec MsZ a historik Marcel Pecník o snahe obyvateľov Uhliska byť novou mestskou časťou Banskej Bystrice hovorí:

„Táto požiadavka občanov žijúcich v tejto časti mesta sa zrodila prirodzeným spôsobom na základe historického vývoja nášho mesta. Uhlisko vznikalo v 40. – 50. rokoch minulého storočia ako jedno z prvých bystrických tehlových sídlisk (Fortnička, prvá časť sídliska Fončorda – nové Kalište, Prednádražie). Hoci dnes je Uhlisko súčasťou centra mesta, v skutočnosti zostalo tým pôvodným sídliskom a teda zaslúži si byť aj rovnomennou mestskou časťou.“

Primátor mesta Ján Nosko ako predkladateľ a predseda Dočasnej komisie MsZ pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica Daniel Karas ako spracovateľ materiálu navrhujú zastupiteľstvu schváliť konanie verejné zhromaždenia na deň 13. októbra 2016 o 16:00 hod. vo Veľkej sieni MsÚ.

Predmetom verejného zhromaždenia bude verejné prerokovanie: návrhu na vytvorenie novej časti mesta Uhlisko. Primátor mesta určil za moderátorku verejného zhromaždenia vedúcu svojej kancelárie Moniku Pastuchovú. Aktuálne má Banská Bystrica 16 mestských častí. Po schválení Fončordy a Uhliska ich počet stúpne na 18.

Zdroj: mesto BB, Foto: ilust.