Elena Drapáčová: Kurzami predpôrodnej prípravy sa znižuje strach z pôrodu

ROZHOVOR
0 /

Keď žena otehotnie, celý jej svet sa zmení. Odrazu sa oboznamuje s vecami a témami, ktoré dovtedy nevnímala.

PhDr. Elena Drapáčová

Je vedúcou sestrou na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity od roku 2005. Celý svoj profesijný život venuje pôrodnej asistencii a príchodu detičiek na svet. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako mentorka odbornej praxe a  prednáša gynekológiu a pôrodnícke ošetrovateľstvo.

Je držiteľkou viacerých certifikátov a osvedčení, vrátane osvedčenia Humánny manažér. V roku 2014 sa stala držiteľkou prestížneho ocenenia Biele srdce v kategórii sestra – manažér, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Téma tehotenstva, pôrodu, popôrodného obdobia a novorodencov je obzvlášť citlivá a špecifická oblasť, pretože sa pri nej často stretávame  s rôznymi názormi aj dezinformáciami. S najčastejšími otázkami sme sa preto obrátili na Elenu Drapáčovú, vedúcu pôrodnú asistentku banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.

Pre tehotenstvo, pôrod a šestonedelie je typické, že ženy všetko dianie navôkol prežívajú intenzívnejšie, sú citlivejšie, vnímavejšie, náladovejšie. Čím to je?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že pre organizmus ženy predstavuje tehotenstvo záťaž. Vznikajúci a následne rastúci plod má svoje nároky, ktorým sa ženské telo prispôsobuje zmenou mnohých funkcií – od hormonálnych, cez tráviace, endokrinologické či metabolické a mnohé ďalšie.

Všetky tieto zmeny prinášajú často so sebou aj protichodné pocity a žena sa s tým musí postupne vyrovnávať nielen po stránke fyzickej ale aj psychickej. Pocit šťastia strieda frustrácia. Všetko sa deje vďaka hormónom, ktoré sú produkované v inom zložení a inom množstve ako pred graviditou a riadia celý priebeh tohto výnimočného obdobia.

Tehotenstvo znamená zmenu nielen pre ženu, ale aj jej partnera a dotýka sa mnohých oblastí v ich spoločnom živote. Ako môžeme pomôcť tehotným ženám si čo najviac užívať obdobie tehotenstva a tešiť sa z neho?

Nielen v období tehotenstva, ale aj po pôrode a v čase šestonedelia potrebujú mamičky viac pomoci, podpory a trpezlivosti zo strany svojich najbližších a najmä od ich partnera. Je dôležité, aby si aj budúci otcovia uvedomovali svoju nezastupiteľnú úlohu.

Veľkou pomocou v tomto období sú pre tehotné ženy aj odborníci v danej oblasti – hlavne pôrodné asistentky, ktoré vedia správne previesť obdobím tehotenstva a pripraviť ženu na samotný pôrod aj na rolu mamy. Práve na takúto prípravu sú ideálne tehotenské kurzy, tzv. profylaktická príprava, ktoré pripravia ženu na tehotenstvo a pôrod nielen po stránke fyzickej, ale najmä psychickej.

Ako pôrodná asistentka máte bohaté skúsenosti s nastávajúcimi mamičkami a príchodom detí na svet. Viete porovnať, či sa mení prístup mamičiek a prežívanie tehotenstva teraz a povedzme aké boli mamičky pred pár rokmi?

Na jednej strane majú dnes mamičky veci ohľadom tehotenstva, pôrodu a rodičovstva viac načítané a to je veľmi dobre, pretože sa vedia pripraviť na to, čo ich čaká, avšak často sú vystrašené negatívnymi, „prikrášlenými“ informáciami z internetu. Aj v tomto vidím zmysel predpôrodných kurzov, kde majú tehotné ženy priamy kontakt s pôrodnou asistentkou, ktorá vie, čo tehotenstvo a všetko s tým spojené reálne obnáša.

Rozdiel vidím aj v tom, že keď mamičky odchádzajú z pôrodnice domov, majú strach a obavy, či sa budú vedieť o novorodenca postarať. Kedysi boli terénne ženské sestry, ktoré navštevovali ženy po pôrode v ich domácom prostredí a venovali sa jej starostlivosti komplexne. Dnes nám niečo takéto veľmi chýba.

V pôrodnici nie je toľko priestoru, ako by sme si želali, a hoci predpôrodné kurzy pripravia ženu po psycho – fyzickej stránke, naučia ju dýchacím technikám a podobne, ale v systéme nám chýba starostlivosť o mamu a dieťa po pôrode v domácom prostredí pod dohľadom pôrodnej asistentky – ako to bolo v nedávnej minulosti.

So svojimi odbornými znalosťami, ale aj praktickými skúsenosťami z pôrodnice sa  delíte s budúcimi mamičkami na kurzoch predpôrodnej prípravy. V čom vidíte prínos takýchto kurzov? 

Mnohé ženy pochybujú o svojej schopnosti normálne porodiť zdravé dieťa, preto  potrebujú  ubezpečenie, že ich telo a dieťatko boli prírodou stvorené tak, aby celý pôrodný proces zvládli. Dobre a profesionálne vedený kurz predpôrodnej prípravy je výborným stimulom proti nadbytočnému strachu z pôrodu. Určite je tiež prostriedkom sebapoznávania, budovania zdravého vzťahu nielen k pôrodu, ale aj k vlastnému telu a očakávanému dieťatku.

Čo všetko sa na kurzoch rodičky dozvedia alebo naučia?

Príprava na pôrod so skúsenou pôrodnou asistentkou pomáha znižovať stres, pocit úzkosti či vnímania pôrodnej bolesti, čo pomáha aj k skracovaniu doby trvania samotného pôrodu. Na kurzoch sa tehotné ženy naučia, ako sa po pôrode lepšie adaptovať či úspešné dojčiť, a tým umocňujú pozitívny vzťah k novorodencovi a zlepšujú rodinné vzťahy a väzby.

Počas prípravy sa oboznámia napríklad aj s možnosťami tíšenia bolesti počas pôrodu, čo je asi najväčším dôvodom strachu. Samozrejme pôrodná asistentka pozná spektrum farmakologických a predovšetkým nefarmakologických metód, s ktorými tehotnú aj jej partnera oboznámi počas kurzu.

Čo presne si pod nefarmakologickými metódami môžeme predstaviť a ako môžu tieto metódy pomôcť pri pôrode?

Medzi nefarmakologické a psychologické metódy tlmenia pôrodnej bolesti patrí napríklad masáž a stimulácia kože, relaxácia alebo aj arómaterapia. Tieto metódy majú svoju výhodu predovšetkým v tom, že nenarúšajú prirodzený pôrodný proces a nemajú škodlivý vplyv na rodičku a dieťatko.

Aby mali nefarmakologické metódy efektívne výsledky počas pôrodu, je treba, aby sa s ich nácvikom začalo skôr – už v tehotenstve počas návštev kurzov predpôrodnej prípravy. Tu majú tehotné ženy možnosť naučiť sa, ako blahodarne pôsobí správna masáž, hydroanalgéza aj homeopatia, alebo iné možnosti. Dôležitá je tu najmä snaha o pozitívny prístup a podporu rodičky, aby prostredníctvom naučených techník na odvrátenie pozornosti od bolesti v čase pôrodu získala kontrolu nad strachom a pôrodnou bolesťou.

Tehotným ženám sa odporúčajú aj rôzne kurzy zamerané na cvičenie a kondíciu. Ako sa na tieto kurzy pozeráte vy? Aký význam majú pre tehotnú ženu?

Záleží na tom, o akých cvičeniach sa bavíme. Ja tehotným ženám odporúčam pravidelné cvičenie pod dohľadom skúsenej pôrodnej asistentky prípadne fyzioterapeuta. Takéto cvičenie naozaj má pozitívne účinky a zvyšuje sebadôveru. Pomáha k relaxácii, k odbúravaniu bolesti v krížovej oblasti, predchádza kŕčom v nohách, pomáha pri zápche, zvyšuje energiu, fyzickú a psychickú kondíciu. Pomáha k správnemu držaniu tela u tehotnej ženy, preventívne pôsobí proti oslabeniu panvového dna, stimuluje krvný obeh či zvyšuje pružnosť svalov.

Ďakujeme za rozhovor.

Zdroj: Black Apple, Foto: ilustračné