Dobrá správa pre MŠ Šalgotarjánska: Mesto získalo financie aj na 2. etapu rekonštrukcie budovy

SPRÁVY
0 /

Ako sme už informovali, začiatkom apríla banskobystrická samospráva zahájila stavebné práce, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde.

Ide o súčasť opatrení v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšiť schopnosť reakcie.

Práce sú zamerané na zateplenie obvodových stien budovy, strechy, ako aj novej strešnej krytiny, ďalej výmenu svietidiel, osadenie nového bleskozvodu či meranie a reguláciu pre vykurovanie, vetranie a zber prevádzkových dát. Táto prvá etapa prác na MŠ Šalgotarjánska predstavuje sumu vo výške zhruba 500 tisíc eur.

„Som rád, že sa nám podarilo získať 1,4 milióna eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v programe SK Klíma. Vďaka tomu sme mohli realizovať viacero opatrení, medzi ktoré patrí aj rekonštrukcia škôlky Šalgotarjánska na Fončorde. Zároveň sme sa zapojili do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Verím, že budeme úspešní a pristúpime aj ku celkovej rekonštrukcii budovy,“

povedal v apríli primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Mesto sa totiž zapojilo aj do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu a ako sme sa v piatok dozvedeli z úst primátora, bolo úspešné:

„Dnes môžem skonštatovať, že naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená. Čoskoro tak budeme môcť pristúpiť k rekonštrukcii zameranej na rozšírenie kapacít, zväčšenie i zlepšenie priestorov. Vytvorené budú nové šatne a sprchy pre zamestnancov školskej jedálne a sprchy budú zároveň zriadené aj pre deti v miestnostiach hygieny. Súčasťou opráv bude aj výmena obkladov, stierok, vnútorných dverí, zdravotechnického zariadenia a škôlka sa dočká aj novej kanalizácie či elektroinštalácie v celom rozsahu.“

Cena komplexnej obnovy oboch etáp po verejnom obstarávaní je 1 058 221,62 eur s DPH a výrazná časť celkovej rekonštrukcie by mala byť ukončená do konca tohto roka.

 „Veľmi ma teší, že naša materská škola sa dočkala po 45 rokoch očakávanej rekonštrukcie. Po jej skončení deti dostanú možnosť hrať sa a vzdelávať vo vynovených moderných priestoroch. Verím, že vynaložené úsilie a finančné prostriedky zaručia v rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy zníženie energetickej náročnosti našej materskej školy. Vynovené priestory potešia nielen deti, ale aj rodičov i zamestnancov našej materskej školy. Viem, že to bude pre všetkých náročné, ale spoločnými silami to zvládneme,“

uviedla Ľubica Dobrotová, riaditeľka Materskej školy Šalgotarjánska.

Autor: (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné