Divadelné storočie – stopy a postoje na 23. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica

KULTÚRA
1 /

Bábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo od pohyblivých figúr slúžiacich na náboženské obrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov po spolkové divadlá až k divadlám profesionálnym. Popri detskom začalo oslovovať aj dospelého diváka, využívali sa rôzne typy bábok a postupne sa prešlo k odkrytému vodeniu, ktorému popri antiiluzívnosti dominuje hravosť, metafora a partnerský vzťah herca a bábky.

Sekcia bábkového divadla, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave k Roku slovenského divadla 2020.

Výstava pripomínala 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území.

„Aktuálna výstava je koncipovaná v dvoch líniách – základnej, v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a sekundárnej, venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov Faustovi,“

informuje Jaroslav Voľanský z BDNR Banská Bystrica.

Ten si našiel svoje miesto aj v repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase.

Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň,z Múzea Divadelného ústavu a z Bábkového divadla na Rázcestí. Kurátorkou výstavy je bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková.

Barbora Krajč Zamišková

Barbora Krajč Zamišková

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra o 16:00 hod. Návštevníci a návštevníčky si môžu prísť pozrieť výstavu v pracovné dni od 8. septembra do 21. októbra v časoch 10:00 – 16:00 (do 15. 9.) a 10:00 – 17:00 (od 16. 9.).

Hlavný program 23. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica začína 26. septembra a potrvá až do 2. októbra 2022. Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke www.babkarskabystrica.sk. Všetkých srdečne pozývame!

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022.

Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Zdroj: Jaroslav Voľanský , Foto: Divadelné storočie