DIMENZIE – z tvorby Anny Rusinkovičovej v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica

Výstava
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila v spolupráci s autorkou Annou Rusinkovičovou vernisáž výstavy z jej tvorby pod názvom DIMENZIE. Uskutoční sa vo štvrtok 18. apríla 2024 o 17:00 hod. v Galérii v podkroví. Kurátorkou výstavy je PhDr. Marta Hučková Kocianová.

O autorke

Anna Rusinkovičová žije a tvorí v Kováčovej. Absolvovala Strednú umelecko-priemyselnú školu v Kremnici. Venuje sa hlavne keramike, kde sa inšpiruje ľudovými prvkami, ktoré prenáša do súčasnosti v experimentoch a tvaroch, povrchových úpravách a glazúrach.

Vo svojej práci s hlinou uprednostňuje experimentálnu tvorbu, ale okrem toho tvorí aj tradičnú keramiku s ľudovými prvkami – drevenica, výšivky, juta.

Anna Rusinkovičová

Anna Rusinkovičová

Okrem keramiky sa zaoberá aj olejomaľbou, kde narába s výtvarným materiálnom nanášaním, vrstvením. V jej tvorbe prevládajú teplé, zemité farby, evokujúce materinské teplo, ktoré je vyvažované chladnými dažďovými farbami slobody a nezávislosti duše.

Pracuje v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej ako inštruktorka v keramickej dielni na oddelení ergoterapie. Okrem toho tvorí aj doma vo svojom ateliéri.

Bohatá výstavná činnosť

Autorka svoje práce prezentovala na kolektívnych i autorských výstavách v Kováčovej, vo Zvolene, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Brezne, Bratislave, ale i v Maďarsku, Chorvátsku, Švajčiarsku Je členkou umeleckých skupín Umelecká Beseda Slovenská, Zvolenská 7 a Detvianska umelecká kolónia. Jej výstavná činnosť je bohatá.

AUTORSKÉ VÝSTAVY

2015    Štúrovo

2015    Bratislava

2015    Hvar – HR

2015    Detva

2015    Zvolen – VW autosalón

2015    Zvolenská Slatina

2014    Bratislava – Zámok Studené

2014    Zvolen

2011    Banská Bystrica

2007    Bratislava

2007    Detva

2005    Zvolen

2004    Kováčová

2003    Kováčová

2001    Kováčová

2001    Piešťany

2000    Kováčová

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

1993 – 2015    Salón ZV-7

2015    Terchová, UBS

2015    Hriňová, ZV-7

2014    Lukovská Baňa, Srbsko

2014    Martin, UBS

2014    Poprad, UBS

2014    Bratislava, UBS

2010 – 2013    Brunovce, DUK

2010    Subotica, Srbsko

1999    Orosháza, Maďarsko

1997    VUC Banská Bystrica

Ohlasy na tvorbu autorky

Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD.:

„Annine Koláče zeme…tvary – obrazy.. tlačia sa von, bublú, vzpínajú sa vybuchnú a menia sa na dážď v krajine bujnejúcej novým zrodom. Teplé mäkké veľké nadobúda drobnú pichľavú chladnú podobu a pokračuje v procese večnej premeny.

Nachádzanie zmyslu v abstraktných tvaroh ako v pahmote z ktorej vzniká všetko je zdrojom radosti a nekončiacej tvorivej extázy. Farby si ujasňujú podoby, alebo úplne zanikajú v všeobjímajúcej sivej. Skúmanie abstraktnej hmoty a farby je Anne prirodzené a zapamätané z prírody s ktorou je spriaznená ako lovec, ochranca, súčasť.

Prirodzene ako práca zo zemou s hlinou a jej formami, tekutou, mäkkou, odolnou, tvrdou krehkou  tá jej prerastá z útrob mysle na plochu a vytvára obrazy.“

Michaela Rázusová Nociarová

Michaela Rázusová Nociarová

Kurátorka výstavy PhDr. Marta Hučková Kocianová:

„Už z názvu výstavy vyplýva čo nám autorka chce prezradiť a ukázať v 2.D, 3.D a možno aj v 5.D.  Anna Rusinkovičová vo svojej tvorbe čerpá z toho, čo jej prezrádza prítomnosť bytia. Inšpiruje sa prírodou a jej premenami. Vnemy a pocity pretavuje do výtvarného sveta línií, farieb i hmoty. 

Základom maliarskeho prejavu autorky sa stala keramika, ktorej sa venuje viac ako tri desaťročia. Jej abstraktná maľba neudržateľná vo formáte, nepokojná, ostrá a farebná si prisvojuje moment náhody ako svoj modulačný prvok. Maľba sa stáva nástrojom meditácie a farba nástrojom slobody.

Ťahy štetca vo svojej diskrétnej myšlienkovej kráse predstavujú jej vnútorné prežívanie. V ňom vytryskuje optimizmus, dynamika bytia, láska k životu a jeho krásam, očarenie flórou a faunou. Konflikty a tragédie v jej tvorbe nemajú miesta. V najnovšej tvorbe Anny  Rusinkovičovej  možno čítať rýdzu zrelosť umeleckého prejavu. Vyhranený autorský štýl, reč i vizuál v oboch výtvarných technikách  tlmočí emocionalitu i poetiku, filozofiu bytia, psychologické sondy a magického ducha v kultivovanej rozohranej farebnej palete.   

Výstava ponúka pohľad na komparatívnosť jej programovej koncepcie.  Je dokumentom autorkiných individuálnych snáh o odovzdanie kvalitných výtvarných umeleckých hodnôt ponúknutých percipientom. V keramickom dizajne hodnotím jej prínos v snahe rozvíjať princípy slovenskej modernej keramickej tvorby.“

Marta Hučková Kocianová

Marta Hučková Kocianová

Výstava bude sprístupnená v Galérii v podkroví do 23. mája 2024 počas otváracích hodín.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: http://www.artkeramik.peterkan.com/ a ilustračné