COVID automat: Od pondelka 13. septembra okres Banská Bystrica prechádza do oranžovej

SPRÁVY
7 /

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršuje, na čo reaguje aj COVID automat. Do červenej farby prechádza 10 okresov, v  oranžovej farbe bude 47 okresov, vrátane okresu Banská Bystrica.

Nové rozdelenie okresov

Od pondelka 13. septembra 2021 prechádzajú do červenej farby (1. stupeň ohrozenia) tieto okresy:

Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica, Trenčín , Rožňava (už od 9. septembra).

V oranžovej farbe (stupeň ostražitosti) budú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Šaľa, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

Všetky ostatné okresy sú v zelenej farbe (stupeň monitoring):

Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Púchov, Ružomberok, Senec, Stropkov, Trnava a Zlaté Moravce.

Platné hygienické opatrenia v jednotlivých stupňoch COVID automatu 

Aktuálne platné opatrenia pre konkrétny okres  nájdete v aplikácii: https://automat.gov.sk/.

RÚŠKA

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie. 

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu

Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z

– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu

– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:

– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou

– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

HROMADNÉ PODUJATIA

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

Základ: státie max 50% kapacity priestoru na státie, sedenie max 75% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1 000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1 000 osôb.

Základ: státie – exteriér max 100 osôb, státie – interiér max 50 osôb; sedenie – exteriér max 50% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb),

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

V zelených a oranžových okresoch platia vyššie uvedené pravidlá pre hromadné podujatia.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri

Základ: maximálne 50 osôb

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

KULTÚRNE PODUJATIA

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez limitu

OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri

Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ PODUJATIA AEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zelené okresy:

Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

Základ: nesmú sa konať.

TAXISLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

UMELÉ KÚPALISKÁ

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky

Základ: najviac 10 osôb

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení

OTP: bez kapacitných obmedzení

Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: zatvorené

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov

Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov

Základ: najviac 10 osôb

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1 000 osôb

Základ: nesmie sa používať

Červené okresy – 1. stupeň ohrozenia

Prekrytie tváre: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na hromadných podujatiach a pri vzdialenosti do dvoch metrov 

Hromadné podujatia:
kompletne zaočkovaní: bez limitu so zoznamom účastníkov
OTP: Maximálne 25 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, tak maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov
základ: maximálne 10 osôb 

Svadby, kary, oslavy v prevádzkach verejného stravovania:
kompletne zaočkovaní: maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri; povinný zoznam účastníkov
OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri; povinný zoznam účastníkov

Wellness, akvapark, kúpele (nie zo zdravotnej indikácie):
kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia 10 osôb maximálne
OTP: Maximálne 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané
základ: zakázané

Umelé vodné plochy, bazény a plavárne:
kompletne zaočkovaní: Maximálne 50% kapacity
OTP: Maximálne 25% kapacity
základ: zakázané

Obchody:
OTP: maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy
základ: maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy

Služby:
OTP: maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy
základ: maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy

Reštaurácie:

kompletne zaočkovaní: V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení
OTP: V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení
základ: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz

Kompletne zaočkovaní: Osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

OTP: Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Základ: Osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Foto: ilustračné