Benefity a riziká očkovania

Zdravie
15 /

Aj keď Ministerstvo financií SR po dlhšom váhaní ešte len uvoľní financie na novú vakcinačnú kampaň pre Ministerstvo zdravotníctva SR, tá už dlhšie beží rôznymi kanálmi prostredníctvom mainstreamových médií, čom vytvára určitý tlak na ľudí. Zároveň sa o očkovaní diskutuje na sociálnych sieťach, priestor pre iné názory vytvárajú alternatívne médiá.

Bunková imunita

Kľúčovým faktorom k získaniu kolektívnej imunity ľudí voči ochoreniu COVID –  19, podobne ako pri iných vírusových ochoreniach, je nadobudnutie odolnosti organizmu človeka voči napadnutiu jeho pamäťových buniek – bunková imunita.

Ku kolektívnej resp. dostatočnej bunkovej imunite sa dá dospieť dvomi cestami – prirodzenou prekonaním vírusového ochorenia alebo očkovaním proti nemu, v našom prípade sa jedná o ochorenie COVID-19 v rôznych mutáciách.

Kým v susednej Českej republike bunkovú imunitu na základe laboratórneho zisťovania  stavu pamäťových buniek ľudí po prekonaní covidu a po očkovaní dlhodobo skúma tím docentky Koutnej z Brna a má už konkrétne výsledky hovoriace o zväčša dostatočnej a dlhotrvajúcej bunkovej imunite väčšiny testovaných, na Slovensku to robí tím docentky Bražinovej v Bratislave a ešte len vyhodnocuje výsledky.

Faktom je, že o skutočnej účinnosti vakcín spolu s trvaním imunity ešte nevieme všetko a situácia sa vyvíja v čase. Preto by sme mali brať do úvahy získané vedecké poznatky a premietať ich do praktického života ľudí. pričom pri covide je potrebné byť stále v strehu a dodržiavať aspoň minimálne hygienické návyky, ktoré sa osvedčili počas pandémie.

Štát preferuje očkovanie pred prekonaním covidu a PCR testami, hoci všetky tri údaje sú  súčasťou covid passov vydávaných v krajinách EÚ kvôli voľnejšiemu pohybu ľudí. Škoda, že sa málo hovorí o liečbe covidu a úplne absentuje prevencia.

Očkovanie je podľa Ministerstva zdravotníctva SR najúčinnejšia prevencia proti vybraným infekčným ochoreniam. Zabraňuje vzniku vážnych zdravotných komplikácií a predchádza trvalému poškodeniu zdravia po ich prípadnom prekonaní, respektíve úmrtiu. Na druhej strane však rôzne varianty koronavírusu môžu šíriť aj zaočkovaní ľudia, ibaže na slovenských hraniciach po návrate zo zahraničia sa to nerešpektuje, hoci opatrenia by mali platiť pre všetkých rovnako.

Ide o to, aby občania dostávali presné informácie o vakcinovaní v dobrom i zlom, pretože jednostranný nátlak v konečnom dôsledku vyvoláva odpor  ľudí, čo sa potom prejavuje v menšom záujme ľudí o vakcíny, pokiaľ ich neodmietajú z vlastného presvedčenia.

Problémom sú rozdielne ľudské práva súvisiace s rozdeľovaním ľudí na očkovaných a neočkovaných, pričom prvá skupina má mať výhody, pričom druhá je z tohto pohľadu diskriminovaná, hoci ide o ľudí ktorí prekonali covid resp. sa podrobia PCR testu.

V podstate ide o politické rozhodnutie čo najrýchlejšie dosiahnutie vysokého percenta zaočkovanosti obyvateľstva takpovediac za každú cenu, často aj bez ohľadu na objektívne vedecké a medicínske poznatky.

Vladimír Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Benefity očkovania

RÚVZ SR aj MZ SR uvádzajú viaceré benefity pre ľudí, ktoré im prináša očkovanie proti covidu:

 •  ochraňuje predovšetkým deti najmladšej vekovej skupiny, ktoré ohrozujú infekcie najviac a ich imunitný systém ešte nie je schopný ubrániť sa;
 • vakcína – očkovacia látka – nevyvoláva ochorenie, ale povzbudí imunitný systém dieťaťa, aby si vytvoril ochranné protilátky proti ochoreniu;
 • podanie viacerých dávok vakcíny pomáha dosiahnuť dlhodobú ochranu pred ochoreniami;
 • kvalita súčasných vakcín umožňuje podávať viaceré naraz, znížil sa počet vpichov i traumatizácia dieťaťa;
 • očkovanie chráni aj tých, ktorí ho nemôžu podstúpiť, čím viac osôb je zaočkovaných, tým nižšia je šanca, že sa ochorenie bude šíriť;
 • očkovanie nám umožňuje slobodne cestovať bez hrozby nákazy.

Riziká očkovania

Nežiaduce účinky po očkovaní môžu byť lokálne – bolesť, začervenanie, zatvrdnutie v mieste vpichu vakcíny alebo celkové – zvýšená teplota, nechutenstvo, únava, nepokoj. Obe skupiny príznakov sa vyskytujú asi u 10 percent detí, po niekoľkých dní pominú. Ďalšie sú:

 • zriedkavý nežiaduci účinok – kŕče, bolesti svalov, alergické dermatitídy sa vyskytnú u jedného dieťaťa zo stotisíc až milión;
 • závažný nežiaduci účinok – poruchy vedomia, zápal nervov, anafylaktický šok, sa vyskytne u menej ako jedného dieťaťa z milióna;
 • ak sa u dieťaťa prejavia po očkovaní vážnejšie nežiaduce účinky, určí ďalší postup očkujúci lekár.

Kedy  dieťa nemôže byť zaočkované

Na Slovensku sa aktuálne môžu proti covidu očkovať deti nad 12 rokov. Všeobecne pri očkovaní detí platí viacero obmedzení z týchto dôvodov:

 •  zdravotné dôvody neočkovania môžu byť trvalé alebo dočasné;
 • trvalé dôvody sú: ak je dieťa imunokompromitované (má prirodzene narušené obranné mechanizmy), je alergické na niektorú zložku vakcíny, alebo vakcína u neho nedokáže navodiť želanú odpoveď;
 • dočasné dôvody sú: akútne ochorenie dieťaťa, závažné ochorenie spojené s poruchou imunity, užívaním liekov potláčajúcich imunitné reakcie, poruchy látkovej výmeny, napríklad začínajúca cukrovka, poru­chy centrálneho nervového systému, závažné akútne alergické ochorenia v záchvate, iné závažné zdra­votné okolnosti, napríklad úraz alebo operácia;
 • očkovanie sa odkladá aj v ďalších prípadoch, napríklad u predčasne narodených detí, pri dlhodobej liečbe steroidnými hormónmi, pri stabilizovanej liečbe epilepsie a iných;
 • prípadný odklad očkovania vždy zváži a odporučí ošetrujúci lekár dieťaťa;
 • postupy pri vykonávaní očkovania detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami zabezpečujú centrá pre očkovanie detí s kontraindikáciami – v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Ďalšie informácie o očkovaní získate na https://www.ockovaniechrani.sk/blogy/benefity-a-rizika a https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/bezpecnost-a-ucinost.

Zdroj: MZ SR, ÚVZ SR a (tom) , Foto: ilustračné