Banská Bystrica pozná víťaza krajinársko-architektonickej súťaže návrhov na revitalizáciu mestského parku

SPRÁVY
3 /

Po rozsiahlom participatívnom procese, vďaka ktorému v minulom roku samospráva získala od Banskobystričanov i odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe Mestského parku na Tajovského ulici, vyhlásilo mesto Banská Bystrica v závere októbra 2022 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Kvalitu doručených prác hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných autorizovaných architektov. Hoci nemali ľahkú úlohu a vybrať najlepší návrh bolo náročné, napokon sa rozhodli. Víťazom sa stal tím z Ateliéru Gulačová Šereš architekti – Irenej Šereš, Lenka Gulačová, Romana Šašinková a Katarína Gáliková, ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku.

Pôdorys

Pôdorys

Do verejnej anonymnej projektovej súťaže návrhov pod názvom „Mestský park Banská Bystrica“ sa prihlásilo celkovo 12 tímov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Keďže obľúbené miesto stretávania sa obyvateľov patrí medzi národné kultúrne pamiatky, návrh revitalizácie mestského parku musí prihliadať na zachovanie jeho pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných i architektonických prvkov.

Podľa členov medzinárodnej poroty bolo zadanie na rekonštrukciu historického parku pomerne náročné. Napriek tomu bola úroveň návrhov veľmi vysoká a jednotliví účastníci súťaže si dali záležať na tom, aby si priestor, ako aj historické podklady naštudovali. Toto je hodnotenie odbornej poroty:  https://www.archinfo.sk/…/mestsky-park-banska-bystrica…

Víťazný návrh

Víťazný návrh

Niekedy návrhy skĺzavali do príliš historizujúceho riešenia. Po vzhliadnutí všetkých sa objavilo pár zaujímavých originálnych riešení, ktoré môžu byť veľkým prínosom z hľadiska ďalšej práce. Výsledkom tejto súťaže je východiskový materiál slúžiaci na to, aby sa mesto dopracovalo k vytvoreniu zaujímavého a atraktívneho vnútorného priestoru,“

hovorí autorizovaný krajinný architekt Slovenskej komory architektov, predseda poroty Peter Vaňo.

Peter Vaňo

Peter Vaňo

Podľa odbornej poroty víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo ho plní  novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Víťazný tím pomerne jednoduchými zásahmi naznačil možnosti na zvýšenie kvality parku a jeho atraktivity na dlhodobejší pobyt v rámci aktívneho i pasívneho relaxu.

„Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku je obnova alejí. Zaujímavým sa javí posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom – na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch,“

objasňujú členovia poroty.

Porota

Porota

Cieľom takýchto súťaží nie je vybrať dokonalý alebo už hotový návrh, ale taký, ktorý má najlepší potenciál. Taký, ktorého autor o danom mieste uvažuje správne a pre investora sa stane dobrým partnerom pre ďalší postup. Pre to sme urobili ako porota maximum. Myslím si, že sme mestu vybrali kvalitný podklad i tím, ktorý dokáže zladiť požiadavky jednotlivých skupín, presvedčiť ich o najlepšom riešení, niektoré veci doladiť, a hlavne zaistiť parku budúcnosť,“

dopĺňa členka poroty Jitka Vágnerová, autorizovaná krajinná architektka Českej komory architektov.

Jitka Vágnerová

Jitka Vágnerová

V nasledujúcom období sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uskutoční s víťazmi súťaže priame rokovacie konanie a uzavrie sa zmluva o dielo. Následne pre samosprávu vypracujú komplexnú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu mestského parku.

Som veľmi rád, že spomedzi tak kvalitných návrhov sa porote podarilo vybrať ten najlepší. Reaguje na výzvy budúcnosti a prináša riešenia, ktorými budeme vedieť reagovať na zmenu klímy. Zároveň v sebe ponecháva dôležitý odkaz minulosti. Ďakujem všetkým účastníkom súťaže. Každý jeden nám ukázal svoju kvalitu a inšpiroval nás do budúcna aj pri riešení iných projektov. Ďakujem celej odbornej porote, všetkým fundovaným odborníkom, no v neposlednom rade odboru architekta mesta a  zamestnancom mestského úradu, ktorí na projekte mestského parku neustále pracujú. Som presvedčený, že v prípade tak dlho diskutovanej revitalizácie mestského parku sme sa posunuli o ďalší významný krok vpred,“

uvádza primátor Ján Nosko.

Ján Nosko s členmi poroty

Ján Nosko s členmi poroty

Poradie víťazov:

  1. miesto: Irenej Šereš architekt, s.r.o./ Gulačová Šereš architekti: Ing. arch. Irenej Šereš, Ing. Ing. arch. Lenka Gulačová, Ing. Romana Šašinková, Katarína Gáliková
  1. miesto: Sobota, s. r. o./Mgr. Ing. Marek Sobola, Ing. Peter Sládek, Ing. arch. Tomáš Sobota, Ing. Ján Janík
  1. miesto: M&P Architekti – krajinářská architektura, Ing. Petr Velička/M&P Architekti – krajinářská architektura
Situácia

Situácia

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: mesto BB, vizualizácie a ilustračné