Banská Bystrica otvára dvere pre mladých nadšencov ekonómie na Ekonomickej olympiáde

SPRÁVY
0 /

Ekonomická olympiáda pre stredoškolákov odštartovala na Slovensku už svoj siedmy ročník. Jej poslaním je zlepšovať ekonomické myslenie slovenských študentov. Prostredníctvom súťaže sa im snaží priblížiť a objasniť praktické problémy a javy z ekonomického a finančného sveta.

Medzi 29. januárom a 13. februárom 2024 Ekonomická olympiáda postupne navštívi všetkých osem krajských miest Slovenska a chýbať medzi nimi nebude ani Banská Bystrica. Každý rodič si môže byť istý, že sa jeho dieťa skôr či neskôr bude učiť o Mohyle Milana Rastislava Štefánika či o básni Marína. S týmito skalopevne zakorenenými témami sa študenti s veľkou istotou stretnú.

Pravdepodobnosť, že dostanú kvalitnú dávku ekonomického vzdelania, je však už, častokrát, nižšia. Ekonomické témy sú na Slovensku dlhoročne odsúvané na zadné poličky a študenti sú tak neraz v tejto oblasti odkázaní na samoštúdium. Doba pokročila, a preto je na čase robiť zmeny k lepšiemu a vyvinúť väčší apel na ekonomické vzdelávanie mladých.

Môžeme tak dopomôcť študentom porozumieť problematike daní či úrokov ešte predtým, ako si budú chcieť zobrať svoju prvú pôžičku na bývanie. Je potrebné, aby mali študenti v škole príležitosť dozvedieť sa nielen to, že ústava je základný zákon štátu a mitochondria energetické centrum bunky, ale aj to, prečo jedlo v ich obľúbenej reštaurácii zdraželo o tretinu pôvodnej ceny z roka na rok.

V čase neustálych zmien v ekonomickom prostredí je preto mimoriadne dôležité nadobudnúť ekonomické zručnosti už v mladom veku. Pomôcť tejto myšlienke chce aj Ekonomická olympiáda, ktorá každý rok osloví veľké množstvo študentov. V tomto školskom roku sa v prvom (školskom) kole siedmeho ročníka súťaže zapojilo až 10 730 stredoškolákov. Z celkového počtu postúpilo 712 súťažiacich do prezenčných krajských kôl.

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Stredoškoláci z Banskobystrického kraja sa stretnú už v piatok 2. februára 2024 o 10:00 hod. na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zo 794 súťažiacich v tomto kraji postúpilo 72 študentov do ďalšieho kola. Priemerná úspešnosť v školskom kole bola 48 %. Študenti s najlepšími výsledkami z krajského testu postupujú do celoslovenského finále, kde bude 10 najlepších obhajovať svoje vedomosti aj v ústnom kole pred odbornou porotou.

„Ekonomická olympiáda bola skúsenosťou, ktorá zmenila smerovanie môjho štúdia a štýl môjho myslenia. Bola jednou z mojich najlepších dlhodobých investícií,“

hovorí Eva Schwarzová, absolventka EO a študentka na VŠE v Prahe.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je organizátorom najväčšej súťaže z ekonómie a financií, ktorá už niekoľko rokov naberá aj medzinárodný rozmer. Piatich najúspešnejších slovenských finalistov čaká medzinárodné kolo, v ktorom budú reprezentovať Slovensko a zmerajú si svoje ekonomické sily s rovesníkmi z viac ako desiatich krajín.

Na Slovensku projekt nadviazal partnerstvo s deviatimi univerzitami, z ktorých niektoré sa rozhodli prijať úspešných súťažiacich na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok. Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok dohliadajú poprední ekonómovia z ekonomických fakúlt partnerských univerzít, Slovenskej ekonomickej spoločnosti ako aj analytici z INESS.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov taktiež podporujú Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská banková asociácia, Nadácia Slovenskej sporiteľne, PwC, Nadácia Tatra banky, Tepede, ABCedu, Martinus, Slovak Economic Association či Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Nad Ekonomickou olympiádou prevzalo v roku 2024 záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj: Katarína Ševčíková , Foto: ilustračné