Aula SZU na Bernolákovej ulici oslavuje 10. narodeniny medzi aktívnymi Radvančanmi

SPRÁVY
1 /

Polyfunkčný objekt Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Banskej Bystrici sa stal kultúrnym a vzdelávacím centrom nielen pre Radvaň, ale vlastne celé mesto. V týchto dňoch oslávi 10. výročie svojho vzniku.

Splnená úloha prvého dekana Fakulty zdravotníctva SZU profesora Dluholuckého

Zakladateľom a prvým dekanom Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., ktorého  vlani uviedli do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

Pôvodná stavba kolkárne

Pôvodná stavba kolkárne

Profesor Dluholucký k desaťročnej histórii auly SZU pre náš portál uviedol:

„Dnes si už málokto spomenie, že tu kedysi stálo jedno z bystrických strašidiel, ktorým bola zdevastovaná kolkáreň. Tá slúžila akurát tak bezdomovcom a feťákom. K vybudovaniu Auly SZU sa dospelo po splnení troch dôležitých podmienok. Tou prvou bolo presvedčiť vtedajšieho kvestora SZU a rektora  Jána Štencla, aby súhlasili s výberom tohto miesta pre vybudovanie internátov a Auly SZU. Druhou podmienkou bolo odkúpenie zanedbanej nehnuteľnosti od mesta za 1 Sk pre SZU. No a napokon to bola dohoda s vtedajším primátorom Ivanom Saktorom po odsúhlasení odpredaja mestským zastupiteľstvom. A to sa podarilo, takže mohol vzniknúť bystrický Dom kultúry č. 2.“

Následne sa na projekt internátov a Auly SZU podarilo získať aj financie zo štrukturálnych fondov EÚ a v roku 2012 sa na Benolákovej mohla otvoriť táto polyfunkčná budova. Svetozár Dluholucký je presvedčený, že Aula SZU je v dobrých rukách jej riaditeľa Patrika Trnku.

Profesor Svetozár Dluholucký

Profesor Svetozár Dluholucký

Desiate narodeniny oslávi Aula SZU vo veľkom štýle

Riaditeľovi Auly SZU Patrikovi Trnkovi sa podarilo rozhýbať využitie tohto polyfunkčného objektu na rôzne účely:

„V aule sa konajú rôzne kultúrne predstavenia a koncerty, odborné konferencie, prednášky, digitálne produkcie, výstavy, zasadnutia a ďalšie akcie. Desiate narodeniny auly si koncom mája pripomenieme vo veľkom štýle.“   

Patrik Trnka

Patrik Trnka

Návštevníci zažijú v aule od 23. do 30. mája 2022 osem kúzelných večerov. Nebude chýbať divadlo, folklór, tanec, hudba, show, program pre deti či dokonca kino a prílev exotiky. Už 23. mája sa predstaví obľúbená partička excelentých hercov Latinák, Miezga, Kemka, Jakab, Kobielsky v programe Na koho to slovo padne. Druhý kúzelný večer 24. mája bude pokračovať Cestovateľským kinom o Kube.

V stredu 25. mája o 19:00 hod sa so svojou talkshow Neskoro večer predstaví Peter Marcin. Pri príležitosti 20. výročia Svetielka nádeje si 26. mája o 18:00 hod. si budete môcť vychutnať galavečer Svetielka nádeje.

Patrik Trnka s deťmi

Patrik Trnka s deťmi

Na návštevníkov sa teší aj Desmod a Robo Šimko s kapelou, ktorí vystúpia 27. mája. Milovníci folklóru si určite prídu na svoje v sobotu 28. mája o 19:00 hod. na 85. výročí FS Očovan v sprievode Temperament Cimbal Orchestra.

Spievankovo patrí medzi osvedčené projekty pre deti. Tak neváhajte a nenechajte si ujsť príležitosť vidieť naživo Michaelu Trokanovú a Richarda Čanakyho v nedeľu 29. mája o 17:00 hod.. No a posledný večer 30. mája o 19:00 hod. bude patriť najlepšej revivalovej hudobnej skupine na svete a jej jedinečnej Beatles show.

Interiér Auly SZU

Interiér Auly SZU

„Aula SZU už 10 rokov prináša to najlepšie zo sveta slovenskej kultúrnej scény. Veľmi pekne sa chceme poďakovať rektorovi slovenskej zdravotníckej univerzity pánovi profesorovi Petrovi Šimkovi a tak isto aj kvestorovi SZU Ing. Igorovi Naňovi za to že Aula SZU môže napredovať a ponúkať návštevníkom takéto zážitky. V neposlednom rade ďakujeme vedeniu Mesta Banská Bystrica za ich dlhoročnú korektnú spoluprácu s našou univerzitou,“

dodáva riaditeľ Auly SZU Trnka.

Gratulácia primátora mesta

Vďaka vybudovaniu Auly SZU vznikol v Banskej Bystrici nielen kvalitný priestor pre vzdelávanie, ale po zatvorení Domu kultúry sa stala aj dejiskom stovky kultúrnych podujatí.

Aj keď v súčasnosti robí mesto v spolupráci s BBSK všetko preto, aby Dom kultúry získali samosprávy do vlastníctva a opäť ho sprístupnili širokej verejnosti, aula aj naďalej zostane kultúrnym centrom Radvane a vôbec celej južnej časti Banskej Bystrice.

V interiéroch Auly SZU

V interiéroch Auly SZU

„Nie je to však iba o budovách a priestoroch, ale najmä o zanietenosti ľudí, ktorí im dávajú náplň. Preto som osobne zablahoželal a poďakoval sa Patrikovi Trnkovi, dlhoročnému riaditeľovi Auly SZU, ktorý spolu s mestským poslancom za Radvaň Marekom Ondrášom a ďalšími členmi občianskej rady rozvíjajú komunitný život aj v jej okolí. Želám im všetko najlepšie,“

povedal primátor Ján Nosko.

Najlepším príkladom komunitnej spolupráce  je vybudovanie Radvanskej záhrady, ktorá vznikla v blízkosti Evanjelického kostola a Novamedu. Tento sa jej ďalší rozvoj podporí aj z participatívneho rozpočtu, čo môže byť inšpiráciou pre ďalšie komunity na banskobystrických sídliskách.

Zľava Marek Ondráš, Ján Nosko a Patrik Trnka

Zľava Marek Ondráš, Ján Nosko a Patrik Trnka

Okolo Auly SZU v Radvani pulzuje aktívny komunitný život

Mestský poslanec Marek Ondráš sa spolu Patrikom Trnkom rozhodli v marci 2021 premeniť rokmi zanedbaný, špinavý a zarastený pozemok v Radvani v blízkosti auly a internátov na oddychový priestor pre Radvančanov a obyvateľov mesta Banská Bystrica.

Oslovili preto Ľubicu Póčovú a Millicu Kollárovú, aby im pomohli pri realizácii tohto projektu a zapojili do neho ďalších ochotných a aktívnych Radvančanov. Spoločnými silami v rámci svojho voľného času začali budovať oddychovú zónu.

„Pomocnú ruku nám podalo mesto Banská Bystrica, Zares BB, Aula SZU, Evanjelická fara v Radvani, Novamed a Divadelná kaviareň Emily, ako aj podnikatelia z celého mesta.  Pracovali sme nielen cez víkend ale aj cez týždeň, pričom našu prácu pre spoločnosť uvítali nielen naši Radvančania, ale aj ľudia z iných sídlisk a priložili ruku k dielu,“

uvádza Marek Ondráš.

Marek Ondráš s dekankou Fakulty zdravotníctva SZU Beátou Frčovou

Marek Ondráš s dekankou Fakulty zdravotníctva SZU Beátou Frčovou

Po niekoľkých mesiacoch sa svojpomocné dielo podarilo a nazvali ho Radvanskou záhradou. Tá sa  za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica, rektora SZU, kvestora SZU a ďalších hostí 18. júna 2021 slávnostne otvorila  pre verejnosť.  Radvanská záhrada slúži na oddych starším ľuďom, pacientom Novamedu, študentom SZU na učenie a detská zónu pre deti.

„V záhrade pri Aule SZU sme za pomoci žiakov ZŠ s MŠ Radvanská 1 vysadili kvietky, stromy, maľovali, kopali a upravovali terén pod odborným dohľadom ZAaRESu.  Začali sme robiť v záhrade edukačné výučby pre škôlkarov a deti základných škôl o prírode, hmyze a vtáctve za pomoci Stredoslovenského múzea a Tihanyiovského kaštieľa. Vybudovali sme aj hmyzi domček, knihovničku, lavice s stolmi na sedenie, stonebalance, pocitový chodník a ďalšie prvky pre deti,“

vysvetľuje radvanský poslanec Ondráš.

Radvanská záhrada pri Aule SZU

Radvanská záhrada pri Aule SZU

Aktuálne v rámci participatívneho rozpočtu sa aktívnym Radvančanom podarilo získať dotáciu na ďalšiu obnovu Radvanskej záhrady vo výške 8 200 €, vďaka čomu aj v tomto roku môžu rozvíjať jej činnosť. Už teraz na jar a v lete pribudnú ďalšie prvky do Radvanskej záhrady, čo si nechávajú  ako prekvapenie pre návštevníkov.

Poďakovanie aktívnych Radvančanov za dlhodobú spoluprácu patrí mestu Banská Bystrica, Aule SZU, Divadelnej kaviarni Emily, Novamedu, Evanjelická fare v Radvani, ale aj miestnym podnikateľom, medzi ktorých patria  Ivan Predajniansky – Frézovanie pňov a Ján Mačuha – Eva Garden, ale aj takmer 60 občanom, ktorí pravidelne pomáhali pri rozvoji Radvanskej záhrady.

Aktívni Radvančania

Aktívni Radvančania

Marek Ondráš s Patrikom Trnkom ďakujú aj  Ľubici Póčovej, Milici Kollárovej, Petrovi Novanskému, Gabike Tokárskej, Ľubici Koreňovej, Kataríne Uhríkovej, Jolane Uhrikovej, Stanislavovi Kleitsunovi, Stanislavovi Mikulajovi, Eve Škrečkovej a ďalším skvelým a úžasným ľuďom z Radvane. Mimochodom v sobotu 14. mája 2022 od 15:00 hod. robia v Divadelnej kaviarni Emily Radvanský majáles.

No a napokon ku gratulantom k 10. narodeninám Auly SZU, s ktorou radi spolupracujeme, sa pridáva aj náš portál Bystricoviny.sk. Zároveň držíme pance aktívnym Radvančanom, aby sa im ďalej darilo zveľaďovať okolie Auly SZU i celé sídlisko.

Autor: (tom) , Foto: redakčné, ilustračné a archív