Aukcie fotografií z výstav o Slovensku získajú nový život a pomôžu deťom aj rodinám

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Milovníci Slovenska si môžu zaobstarať výstavné fotografie slovenskej prírody a krajiny spôsobom, ktorý pomôže deťom z detských domovov a ohrozeným rodinám.

Aukcie fotografií pre deti

Na sociálnej sieti Facebook štartujú pravidelné online aukcie veľkoformátových fotografií z výstav Slovensko z neba a Čarovné Slovensko. Zo získaných peňazí poputuje finančná pomoc neziskovej organizácii Úsmev ako dar.

„Fotografie boli v minulosti vystavené na rôznych miestach Slovenska v rámci prípravy knižných projektov Slovensko z neba a Čarovné Slovensko. Ide teda buď o letecké zábery, alebo umelecky zachytené krásy slovenskej prírody a krajiny,“

hovorí za organizátorov aukcie Peter Švehla a jedným dychom dodáva:

„Sú to veľké fotografické obrazy – každý má dĺžku asi jeden meter – na trvanlivom podklade. Po skončení výstav sa nám väčšinou vracajú vo veľmi dobrom stave a hľadali sme vhodný spôsob, ako im dať akýsi nový život. Sú to všetko nádherné zábery z najrôznejších kútov Slovenska, ktoré by určite nemali skončiť kdesi v depozite. Tak sme si povedali, že ich ponúkneme záujemcom, ktorí by si nimi chceli dekorovať byt či firmu. A zároveň pomôžeme ľuďom z Úsmevu ako dar, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a vieme, čo všetko robia pre deti z detských domovov a ohrozené rodiny.“

Aukcia fotografii - Carovny Liptov 2

Projekt štartuje online na Facebooku

Online aukcie na sociálnej sieti Facebook vybrali ako jednoduché a technicky nenáročné riešenie na odštartovanie projektu.

„Ide nám hlavne o to, aby šancu získať fotografiu malo čo najviac ľudí, bez ohľadu na to, či bývajú blízko alebo na opačnom konci Slovenska či dokonca sveta. Vyvolávacia cena je len pár eur a sami sme zvedaví, ako sa bude jednotlivým fotografiám dariť. Zo začiatku chceme robiť dve aukcie mesačne, takže v podstate každé dva týždne ponúkneme novú fotografiu. Ako prvý sme vybrali krásny zimný záber zasnežených vrcholov Západných Tatier od fotografa Dominika Belicu z výstavy Čarovný Liptov. Aukcia trvá dvadsaťštyri hodín, takže záujemcovia majú dosť času zasúťažiť si o dielo,“

informuje Peter Švehla.

Aukcia fotografii - Carovny Liptov 1

Pomoc pre Úsmev ako dar

Karin Schindlerová z banskobystrickej pobočky organizácie Úsmev ako dar v získaných peniazoch vidí šancu na to, aby na Slovensku vyrastalo opäť o niečo menej detí bez rodiny:

„Materiálne aj poradenstvom a starostlivosťou pomáhame rodinám, ktoré sú neraz na hranici toho, aby im boli deti odobrané. Nejedna sa ocitla v núdzi, z ktorej sa opäť môžu dostať, ak im podáme pomocnú ruku.“

usmev ako dar

Deťom, ktorí už o rodinu prišli, sa zase snažia pomôcť v tom, aby z nich napriek osudu boli v budúcnosti šikovní a naplno žijúci dospelí:

„Učíme ich zaradiť sa do spoločenského a pracovného života, keď opustia brány domovov. V súčasnosti napriklad pripravujeme víkendové programy, kde im pomôžeme s vecami, ktoré mladým ľuďom bežne pomáha vysvetliť či vybaviť ich rodina – vybavovanie dokladov, rady pri hľadaní práce, bývania a podobne. Peniaze z fotografických aukcií by išli práve do niektorej z týchto aktivít,“

dopĺňa Schindlerová

Internetovú dražbu výstavných fotografií nájdu záujemcovia na facebookovej stránke   https://www.facebook.com/MalovaneMapy/posts/10156626147291815

usmevv ako dar1

Fakty o deťoch na Slovensku

Na začiatku minulého roka bolo na Slovensku 1 058 300 detí. Mimo rodiny vyrastalo 14 042 detí (1,32 %). V náhradnej rodinnej starostlivosti bolo 8 902 detí. Vo všetkých typoch ústavnej starostlivosti vyrastalo 5140 detí. Z nich v detských domovoch bolo 4288 detí a 334 mladých dospelých.

Na Slovensku je 91 detských domovov, z toho 66 štátnych. Priemerný vek detí v detských domovoch bol 8,87 roka. V roku 2017 bolo vyňatých približne 2000 detí z rodín. Priemerný vek detí vyňatých z rodín bol 5,84 roka.

Rodičia, ktorí majú vyňaté deti, z nich: 35 % sa nechcelo o deti postarať, 14,21 % sa nemohlo o deti postarať, 50,78 % sa nevedelo o deti postarať. Viac ako 56 % detí mohlo vrátiť do svojich vlastných rodín, ak by s ich rodinami niekto systematicky pracoval.

(zdroj: výročná správa organizácie Úsmev ako dar za rok 2017)

deti

Užitočné informácie

Vydavateľstvo CBS spol. s.r.o. v Kynceľovej pri Banskej Bystrici už niekoľko rokov pripravuje fotografické knihy o Slovensku v dvoch edíciách: Slovensko z neba a Čarovné Slovensko. Vydania kníh sprevádzajú výstavy fotografií z nich, ktoré organizuje po celom Slovensku. So spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dlhodobo spolupracuje už dlhšie, a to cez projekt ručne maľovaných cyklomáp regiónov Slovenska, do ktorých kresbičkami prispievajú aj deti z detských domovov. Viac info na www.cbs.sk.

Slovenskozneba_CiernyVah

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci rodinám. Zameriava sa na podporu a rozvoj detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova.

Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 26 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni. Viac info a kontakt na www.usmev.sk.

Slovenskozneba_Bojnice

Zdroj: Dušan Hein, Foto: ilustračné a CBS