Akademickým senátom zvolený kandidát na rektora pre roky 2022 – 2026 je Vladimír Hiadlovský

SPRÁVY
0 /

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Volebného poriadku pre voľby kandidáta na rektora na obdobie rokov 2022 až 2026 tajným hlasovaním v prvom kole zvolil po tretíkrát  na obdobie rokov 2022 až 2026 doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Jeho protikandidátom bol doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. Výsledky volieb oznámila v pondelok 9. mája 2022 predsedníčka volebnej komisie Ing. Barbora Mazúrová, PhD. Nového rektora musí ešte vymenovať prezidentka republiky.

Zľava predseda AS UMB Miroslav Krystoň, rektor Vladimír Hiadlovský a predsedníčka volebnej komisie Barbora Mazúrová

Zľava predseda AS UMB Miroslav Krystoň, rektor Vladimír Hiadlovský a predsedníčka volebnej komisie Barbora Mazúrová

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (1978) je rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 18. novembra 2014, kedy ho do tejto funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska. Po ôsmich rokoch vystriedal dovtedajšiu rektorku Beatu Kosovú. Dňa 7. augusta 2018 bol po úspešnej voľbe opäť vymenovaný prezidentom za rektora UMB a začal  na čele Univerzity Mateja Bela svoje druhé funkčné obdobie.

Predtým v rokoch 2011 – 2014 zastával funkciu dekana Ekonomickej fakulty UMB, v rokoch 2007 – 2010 prodekana pre pedagogickú činnosť Ekonomickej fakulty UMB. Vo svojom výskume sa zameriaval na podnikové financie, finančnú analýzu podniku a finančné plánovanie.

Pod vedením rektora Vladimíra Hiadlovského si UMB udržuje vysoký štandard a čulé kontakty aj so zahraničnými univerzitami. Univerzita v Banskej Bystrici sa stala dôležitým mestotvorným prvkom metropoly stredného Slovenska.

„Spolupráca medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a  mestom vždy fungovala vo všetkých smeroch. A to nielen v dobrých časoch pri množstve spoločných aktivít, ale aj v náročnom období pandémie.  O univerzitu sme sa pod vedením jej rektora Vladimíra Hiadlovského vždy mohli oprieť, preto som rád, že ho v pondelok Akademický senát UMB v tajnom hlasovaní opätovne zvolil za rektora na ďalšie štyri roky. Blahoželám, pán rektor a prajem ti, aby pod tvojím vedením univerzita napredovala aj naďalej,“

gratuloval staronovému rektorovi k opätovnému zvoleniu banskobystrický primátor Ján Nosko.

Zľava Ján Nosko a Vladimír Hiadlovský

Zľava Ján Nosko a Vladimír Hiadlovský

Ku gratulantom sa pripája aj redakcia Bystricovín. Želáme rektorovi Vladimírovi Hiadlovskému veľa síl a odhodlania ďalej úspešne viesť našu alma mater, s ktorou nás spája dlhoročná mediálna spolupráca.

Autor: (tom), Foto: UMB a redakčné