FOTO: 17. november ´89 sme si pripomenuli štátnym sviatkom SR, ale aj protestom v Banskej Bystrici

Spomienka
3 /

Tohtoročné oslavy štátneho sviatku 17.novembra sú zvláštne. Na Deň boja za slobodu a demokraciu z rozhodnutia  vládnej moci stále platí núdzový stav a zákaz zhromažďovania, takže do ulíc pôjdu len tí odvážnejší občania, ako pred 31 rokmi….

Udalosti  17. novembra 1989

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali v Československu významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

17.novembra 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národní třídě v Prahe zbili študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči vtedajšiemu socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach až vyústili do pádu režimu.

Rok 1989 priniesol obom národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodnej viery.

Štátny sviatok

Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z. 17. november – Deň boja študentov za slobodu a demokraciu – ako pamätný deň ČSFR. Národná rada SR na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala nový zákon č. 241/1993 Zb. z., ktorým zrušila ustanovenia zákona č. 167/90 Zb. z. a 17. november – Deň boja proti totalite – vyhlásila za pamätný deň SR.

Poslanci NR SR na 52. schôdzi dňa 25. októbra 2001 rozhodli schválením príslušného zákona, že 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, bude štátnym sviatkom SR. Zo 103 prítomných hlasovalo 86 za návrh, nevyslovilo sa 12 zákonodarcov a vôbec nehlasovali piati. Prezident SR Rudolf Schuster podpísal Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch následne 30. Októbra 2001.

V Českej republike je 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom od roku 2000.

Z archívov banskobystrickej ŠtB

Zápis z 21. novembra 1989

Dňa 20.11.1989 došlo ku stretnutiu študentov na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. K uvedenému stretnutiu došlo na podnet predsedu SZM Miroslava Števíka, ktorý z internátneho rozhlasového štúdia vyzýval všetkých, ktorým „záleží na tom, aby sa mali lepšie“ na stretnutie vo vestibule internátu o 22:30 hod. Po zorganizovaní akcie pri mikrofóne sa striedali M. Števík, Edo Glut a Dano Vražda, ktorí okrem iného vyzývali študentov k ďalšiemu zhromaždeniu na deň 21.11.1989 o 08:00 hod.

Asi po pol hodine od začatia zhromaždenia sa k študentom pridalo 5 neznámych osôb, z ktorých jeden sa ihneď ujal slova. Jednalo sa o členov hudobnej skupiny ok-band z Prahy. Ich úmyslom bolo získať účastníkov tohto zhromaždenia k podpore vyhlásení študentov vysokých škôl a umelcov z Prahy, ktoré boli nimi prečítané. Členovia skupiny OK-band vykrikovali heslá „preč s vládou, chceme novú republiku“, čo bolo podporované búrlivým potleskom zhromaždených.

Ďalej sa k zhromaždeniu pripojili aj študenti z VŠE cca 80 osôb, spolu s niektorými funkcionármi oboch vysokých škôl. Zúčastnení študenti sa jednomyseľne postavili proti zásahu poriadkových jednotiek v Prahe dňa 17.11.1989. Na zhromaždení sa ďalej dohodli, že bude stály kontakt medzi študentmi VŠE a PF. V priebehu zhromaždenia účastníci spievali Gaudeamus igitur a na záver zhromaždenia hymnu ČSSR.

Miestni príslušníci ŠtB krátko po skončení zhromaždenia zistili tiež šírenie letákov pozývajúcich verejnosť k podpore požiadaviek študentov, umelcov a občanov Prahy na verejné zhromaždenie na námestí v utorok o 16-tej hodine. Príslušníci ŠtB mali podľa správy “vykonávať opatrenia k zamedzeniu rozširovania letákov”. Napriek tomu, už v ten deň pochodovalo niekoľko tisíc študentov na Námestie SNP. Rýchlo sa k nim začali pridávať nielen ich pedagógovia, ale aj miestni umelci a postupne ľudia z radov širokej verejnosti.

Zápis z 22. novembra 1989

V aule Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici od 8:00 hod. prebieha zhromaždenie študentov, ktoré má vyvrcholiť spolu so študentmi VŠE manifestáciou o 16:00 hod na Námestí SNP, kde chcú vystúpiť so svojimi požiadavkami. Svedčí o tom aj poznatok o návšteve študenta VŠE Tajcnára dňa 22.11 u riaditeľa DJGT v Banskej Bystrici, ktorého Tajcnár požiadal o rozšírenie výzvy študentov VŠE a PF, zameranej na podporu pražských študentov, s požiadavkami na slobodu náboženstva, slobodu zhromažďovania a pod. Tajcnár sa vyjadril, že túto výzvu vyhlásia na popoludňajšej manifestácii.

Zápis z 23. novembra 1989

Počas zhromaždenia študentov PF Banská Bystrica dňa 22.11.1989 vystúpili v diskusii i pedagógovia Dr. Ján Katreniak, Dr. Igor Tvrdoň a PhDr. Juraj Šimo, ktorí sa vyjadrili, že do KSČ vstupovali z presvedčenia, ale dospeli k tomu že strana neplní svoju funkciu a preto súhlasia s požiadavkami študentov.

 V noci z 22. na 23.11.1989 bolo zistené, že na vozidle ŠPZ BBE 06-86 štyri osoby rozvážali a vylepovali na verejných priestoroch v Banskej Bystrici „študentskú výzvu robotníkom a roľníkom“ so žiadosťou, aby robotníci a roľníci podporili generálny štrajk 27.11.1989 od 12:00 do 14:00 hod. a spoločné požiadavky robotníkov a roľníkov.

 Bolo zistené, že uvedené vozidlo patrí vedúcej Metodklubu v Podlaviciach Jane Parízekovej, bytom Banská Bystrica. Táto výzva bola vylepená na 25 miestach na teritóriu mesta. Osoby boli pri čine zadržané. Okrem Parízekovej to boli 3 študenti PF v Banskej Bystrici a po podaní vysvetlenia boli prepustení.

Správa Štátnej bezpečnosti v Banskej Bystrici zabezpečovala celú šírku zamerania čs. kontrarozviedky k bol boj s vonkajším nepriateľom, boj s vnútorným nepriateľom a ochranu socialistickej ekonomiky. Vykonávala tiež sledovanie, previerku korešpondencie, odpočúvanie, tajné prehliadky bytov a ďalšie spravodajsko-technické úkony.

Banskobystrická Správa ŠtB zanikla na základe rozkazu ministra vnútra ČSSR Richarda Sachera (č. 17/1990 z 31. januára 1990) k 15. februáru 1990.

Utorok 17. novembra 2020

Keby ešte dnes existovala Štátna bezpečnosť, tak by sme asi čítali z jej zápiskov o zásahu poriadkových síl proti demonštrantom, ktorí porušili núdzový stav a zákaz zhromažďovania tým, že sa zúčastnili protivládnych zhromaždení na námestiach slovenských miest v Bratislave, Banskej Bystrici a ďalších.  O 15:00 hod. začínajú Prechádzky slobodou a demokraciou.

Paradoxne sa dožívame toho, že vládna moc chce ľuďom policajnou silou  brániť slobodne vyjadriť svoj názor v uliciach, lebo sa počas koronakrízy bojí hnevu ľudu. Kam sa to dopracovala demokracia na Slovensku 31 rokov po Novembri ´89? Hrozí tu ďalšia revolúcia alebo občania presadia vypísanie referenda o predčasných voľbách do NR SR? Je to zvláštny november 2020…

Pripomíname si históriu a hľadíme do budúcnosti

Banskobystrický primátor Ján Nosko pozýva na výstavu fotografií z Nežnej revolúcie na bystrickom námestí:

„V pamäti mnohých z nás je rok 1989 nezabudnuteľný. Nemal som ani 30 rokov a dodnes si pamätám na zaplnené námestia. Spolu s rodinou som tam stál a v dave bolo cítiť odvahu, nádej, strach aj túžbu po zmene. Už je to 31 rokov, čo táto zmena prišla, čo prišla Nežná revolúcia. V Banskej Bystrici si ju nepripomenieme len 17. novembra.  Symbolickými fotografiami si ju budeme pripomínať až do konca novembra. Nájdete ich na Námestí Štefana Moysesa pred Barbakanom. Vtedajší režim je našťastie minulosť, no v spomienkach zostane navždy. Verím, že aj keď mladšie generácie nezažili štrnganie kľúčmi, výstava zaujme aj ich.“

Priamy účastník Agusta1968 a Novembra 1989 v Banskej Bystrici Ľubomír Motyčka nielen spomína, ale chce vyjadriť aj svoj postoj k súčasnému nedemokratickému dianiu na Slovensku:

„Už som všeličo zažil a prichádzam do veku, keď svet už vnímam tak trochu z nadhľadu. Ale keď sa naštvem, viem byť aj zlý. Kdesi som si prečítal, že do ulíc ide na 17. novembra zúfalstvo. Nesúhlasím. Ide tam odhodlanie. Po 15. hodine pôjdem osláviť sviatok demokracie a slobody, ale aj sviatok slobodného, hoc oklamaného ducha. Bude to Prechádzka slobody a demokracie po banskobystrickom námestí spolu s ďalšími občanmi, ktorým záleží na dodržiavaní ľudských práv aj 17. novembra 2020.“

Bystričan Peter Pellegrini si pripomenie 17. november 1989 symbolickým zapálením sviečky aj pre budúcnosť Slovenska. V tento deň o 10:00 hod. sa spúšťa internetová anketa www.referendum2021.sk:

„Výročie Novembra si pripomíname v atmosfére, keď sú ohrozené ľudské práva. Vláda pod rúškom boja s pandémiou podlieha pokušeniu zneužívať moc a zastrašovať ľudí. Nedajme si zobrať slobodu, ktorá bola výdobytkom historických novembrových dní. Rovnako je čas pristúpiť k zrušeniu núdzového stavu, ktorý nemá opodstatnenie a umelo obmedzuje ľudí ukázať názor verejne. Nikomu nebudem brániť, ale ani vyzývať ľudí, aby sa išli v pokoji poprechádzať, aby videli, čo sa v uliciach deje.

Aktuálna tlačová beseda na Námestí SNP v Bratislave:

https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/1842477292573304

Prechádzka slobodou a demokraciou v Banskej Bystrici

Prijemné novembrové počasie prilákalo na banskobystrické Námestie SNP množstvo ľudí aj s deťmi. Terasy, ktoré umožnilo mesto nechať otvorené aj počas zimného obdobia, sa zaplnili slobodnými občanmi. Viacerí zvolili prechádzku centrom mesta, občianski aktivisti ešte predtým vyzdobili priestor pred morovým stĺpom nápismi z kvetín. V Banskej Bystrici  vládla počas sviatočného utorka  jesenná pohoda.

Krátko po tretej sa okolo sochy Panny Márie pozvoľna zhromaždila asi tisícka ľudí, niekoľkí aj so slovenskými vlajkami. Ako sme sa mohli presvedčiť , neboli to iba Bystričania, ale aj ľudia zo vzdialenejších miest nášho regiónu. Viacerí si dali dolu rúška, hoci na okraji davu bolo vidno mestských policajtov a príslušníkov PZ, ale aj zopár utajených policajtov  v civile. Po celý čas priebehu zhromaždenia však nebol dôvod, aby niekto z nich zasahoval.

Protestné zhromaždenie oslovil s megafónom v ruke Miroslav Belička. Kriticky sa vyjadroval k vláde Igora Matoviča a porušovaniu občianskych práv v súvislosti s pandémiou. Hoci zaznievali aj ostrejšie slová so skandovaním a potleskom ľudí, tento protest neskĺzol do žiadnych násilností a jeho organizátori bez problémov zvládli situáciu na bystrickom Námestí.

Na záver zhromaždenia zaznela slovenská hymna. Navzdory núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa prítomní občania nezľakli vyhrážok ministra vnútra a ministra obrany, slobodne vyjadrili svoj názor symbolicky v Deň boja za slobodu a demokraciu. Banskobystrické Námestie SNP  17. novembra 2020 dýchalo slobodou. V Bratislave to bolo omnoho dramatickejšie…

Autor: Miro Toman, Foto: redakčné, archív a ilustračné