Na Ekonomickej fakulte UMB otvorili Detské centrum Trpaslík pre deti zamestnancov a študentov

SPRÁVY
0 /

Pri príležitosti 40. výročia vzniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB)  vo štvrtok 9. marca oficiálne otvorili detský kútik „Trpaslík“ pre deti zamestnancov a študentov fakulty.

Projekt detského kútika uskutočnilo občianske združenie ZADOBE v spolupráci s EF UMB. Veľká vďaka patrí Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli premeniť priestory schátranej posilňovne na veselé miesto pre deti.

„Oceňujem aktivity Ekonomickej fakulty našej univerzity poskytnúť jej zamestnancom aj takéto neštandardné služby. Želám detskému kútiku dlhé a úspešné fungovanie a veľa spokojných detských zákazníkov a mamičiek,“

hovorí rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Ekonomická fakulta UMB sa tak stala prvou fakultou na Slovensku, ktorá poskytuje takúto službu, čím umožní najmä pracujúcim a študujúcim matkám skorší návrat do práce  a k štúdiu. Prispeje tak k vyvažovaniu profesného a osobného života.

Zdroj: Dana Straková, Foto: ilust.