Zväz autobusovej dopravy namieta spochybňovanie zmlúv dopravcov s krajom

SPRÁVY
11 /

Spochybňovanie platnosti predĺženia dlhodobých zmlúv formou dodatku v zmysle slovenskej legislatívy a nariadenia EÚ, neuznávanie  investícií do autobusovej dopravy s ich odpisovaním  ako možného dôvodu na predĺženie zmluvy, považuje Zväz autobusovej dopravy (ZAD) ako vecne nesprávny postup Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nevhodná komunikácia a vyvolávanie emócií

Autobusoví dopravcovia na poslednom tohtoročnom zhromaždení ZAD reagovali na krízovú situáciu, ktorá vznikla v našom kraji v súvislosti so zmluvami  SAD Zvolen a SAD Lučenec. Títo dpravcovia zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu v BBSK. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa zväzu Eva Vozárová.

Zväz  vníma aktuálny spor  aj ako dôsledok nevhodnej komunikácie  s následným vyvolaním negatívnych emócií, čo neprospieva verejnej doprave ani cestujúcim. Podľa ZAD je nevyhnutné, aby BBSK a dopravcovia začali konštruktívne rokovať a dohodli sa na spoločnom riešení.

„Je v záujme celej cestujúcej verejnosti, aby si obe zúčastnené strany zasadli za rokovací stôl a čím skôr uzatvorili dohodu, ktorá jasne stabilizuje situáciu v prímestskej autobusovej doprave v kraji,“

uviedol prezident ZAD Peter Sádovský.

Peter Sadovsky

Zmluvy autobusových dopravcov s krajom sú podľa ZAD v poriadku

Zhromaždenie Zväzu autobusových dopravcov skonštatovalo, že jednorazové predlžovanie zmlúv o max. polovicu ich pôvodnej dĺžky je jedným z možných spôsobov, ako riešiť deficity dopravného trhu vo verejnej doprave. ZAD zaujal jasné stanovisko v súvislosti s účtovným odpisovaním vozidlových parkov dopravcov, ktoré sa stalo tiež predmetom sporu, ale je to štandardná ekonomická operácia.

„Autobus je bezpochyby základným pracovným prostriedkom a kľúčovým aktívom autobusového dopravcu, bez ktorého nie je možné vykonávať autobusovú dopravu. Bez investícií do autobusov nie je možné udržiavať, prípadne zvyšovať kvalitu poskytovanej služby,“

uvádza ZAD na základe právnych analýz, ktorými disponuje.

autobusy2

Spor eskaluje pred koncom roka

Vedenie BBSK považuje dodatky k pôvodným zmluvám s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec podpísané bývalým županom Marianom Kotlebom koncom roka 2017 po ich schválení v krajskom zastupiteľstve za nezákonné. Obaja dopravcovia naopak trvajú na ich platnosti.

Krízový tím, ktorý zriadil župana Ján Lunter, sa rozhodol hľadať nového dopravcu, s ktorým by od 1. januára 2019 kraj uzavrel dvojročnú zmluvu o prevádzkovaní verejnej dopravy na území BBSK. Kvôli prebiehajúcemu sporu so SAD – kami a v časovej tiesni je to však veľmi riziková záležitosť s nejasným koncom.

Jan Lunter

Obzvlášť keď obaja súčasní dopravcovia vyhlasujú, že ich autobusy sú pripravené jazdiť ďalej aj na budúci rok, hoci kraj im účelovo odďaľuje udelenie dopravných licencií, o ktoré v súlade so zákonom požiadali. Vzniká tak chaos, ktorý môže vyvrcholiť koncom roka neriešiteľnou situáciou.

Na to upozorňuje aj Zväz autobusovej dopravy, ktorý združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje.

Dopravcovia Slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezú takmer 250 miliónov cestujúcich, najazdia viac ako 230 miliónov kilometrov, pričom ich vozový park predstavuje 4 300 vozidiel. ZAD má 17 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.

zad

Zdroj: SITA a (tom), Foto: ilustračné