Župa chce minúť na externé poradenstvo k verejnej doprave takmer 200.000 eur

SPRÁVY
26 /

Extrémne vysoké sumy za poradenstvo súvisia s tým, že od septembra tohto roka vedenie kraja začalo „ťaženie“ voči zmluvným autobusovým dopravcom SAD ZvolenSAD Lučenec kvôli dodatkom k dlhodobým zmluvám podpísaných koncom roka 2017 bývalým županom Marianom Kotlebom, po predchádzajúcom schválení v krajskom zastupiteľstve.

Tieto dodatky považuje župan Ján Lunter so svojím krízovým tímom za neplatné, údajne odporujúce príslušnému nariadeniu Európskej komisie. Keďže obaja dopravcovia majú opačný právny názor a trvajú na platnosti uzatvorených dodatkov, rozhorel sa spor, ktorého následkom môže byť dopravný chaos k 1. januáru 2019.

jan lunter

Kraj hľadá nového dopravcu v zahraničí, lebo nikto zo slovenského Zväzu autobusovej dopravy, ktorý zdieľa právny názor zvolenskej i lučeneckej SADky, do kraja nechce prísť. Obaja zmluvní dopravcovia zároveň deklarujú, že sú pripravení jazdiť aj po Novom roku.

Keďže do konca roka aj s vianočnými sviatkami zostávajú necelé tri týždne, málokto si dokáže reálne predstaviť, že by sem dokázal prísť nový dopravca bez vybudovanej základnej dopravnej infraštruktúry, so stovkami autobusov a šoférov, ktorý by nahradil doteraz jazdiace SADky. Ako tento spor dopadne, nedokáže v tejto chvíli povedať asi nikto.

sad zvolen3

Ak pôjde kraj do krajnosti a nedohodne sa so súčasnými dopravcami nasadiac do hry tretieho, okrem nepredstaviteľného chaosu v doposiaľ fungujúcej verejnej autobusovej doprave tu reálne hrozí vážny súdny spor o milióny eur, ktoré samospráva platí dopravcom za výkony vo verejnom záujme.

Na to, aby vedenie kraja podoprelo svoj právny názor, Úrad BBSK si u rôznych právnych, konzultačných či poradenských firiem (právnických a fyzických osôb) objednal služby, hoci má vlastné oddelenie právnych  služieb so štyrmi právnikmi a veľký odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií vedený Tomášom Mišovičom, MBA.

Ku dnešnému dňu sú to právne a konzultačné služby objednané u advokátskych kancelárií AK Gruber, Taylor Wessing, auditorskej firmy Price Waterhouse Coopers, konzultačnej firmy Proved Olomouc, poradcov Miroslava Vyku či Juraja Jendrišáka už za bezmála 200 tisíc eur z verejných zdrojov. Objednávajú sa nielen právne analýzy zmlúv, ale aj cestovných poriadkov či správneho procesu udeľovania dopravných licencií.

Keď sme si v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám pýtali krajom objednané právne analýzy advokátskych kancelárií, odpoveď znela, že sa jedná o obchodné tajomstvo. Zvláštne je aj to, že k týmto dokumentom mal z krajských poslancov prístup len jediný – poradca župana Ondrej Lunter. Na druhej strane súčasní zmluvní dopravcovia nemali žiadny problém oboznámiť verejnosť s ich odlišnou právnou analýzou problému.

krizovy tim

Niekto z poslancov alebo obyvateľov Banskobystrického kraja – daňových poplatníkov by sa asi mohol spýtať, či tie desaťtisíce eur z verejných zdrojov vynaložené na zrušenie zmlúv so súčasnými dopravcami boli naozaj účelne využité a aký má z toho kraj prospech. Takéto dodatky s dopravcami má na Slovensku podpísaných množstvo samospráv a podľa  ich predstaviteľov sú pre kraje či mestá ekonomicky výhodné.

Mimochodom doposiaľ nebolo nikým reálne potvrdené, že by nejakej samospráve na Slovensku vysokou pokutou za podobné dodatky k dlhodobým zmluvám, aké majú uzatvorené s krajom SAD Zvolen a SAD Lučenec, hrozila Európska komisia či Úrad pre verejné obstarávanie.

Pár týždňov pred dňom „D“, ktorým pre verejnú autobusovú dopravu v našom kraji bude 1. január 2019, silnie pocit, že tým, kto môže napokon celú túto „šachovú“ partiu prehrať, budú občania Banskobystrického kraja. Tým niekto pred voľbami sľuboval integrovanú verejnú dopravu v kraji, ale nie nového dopravcu so zahraničia s rozbitím fungujúcej domácej autobusovej dopravy…

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné