Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a UMB Hockey Team (univerzitný hokejový tím) pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského v spolupráci s Mestom Banská Bystrica organizujú 3. ročník  edície podujatia  Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Tretí ročník Zo školy na zimák

V utorok 29. októbra 2019 od 14.00 hod. sa  zimný štadión zmení na  veľtrh kariéry a práce, kde si  študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a široká verejnosť môže nájsť prácu, brigádu či stáž.

„Hlavnou myšlienkou veľtrhu kariéry a pracovných príležitostí je spojiť tri základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru,“

hovorí  Ing. Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Športový zážitok garantuje majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UTB Zlín. Počas hokejového stretnutia medzi univerzitnými tímami budú prebiehať rôzne súťaže a tombola.

Široké spektrum voľných pracovných pozícií a kvalitu veľtrhu garantuje  približne 24 vystavovateľov rôzneho zamerania. Väčšina z  vystavovateľov pôsobí v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja alebo priamo v Banskej Bystrici. Ponuka niektorých firiem je orientovaná na rozbeh kariéry prostredníctvom stáže alebo brigády, čo môže byť zaujímavé hlavne pre vysokoškolských študentov  a študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o vstup na trh práce popri štúdiu.

Ponuka pracovných miest je rôzneho zamerania, čo otvára dvere záujemcom o prácu rôznej náročnosti, jazykovej vybavenosti a mnohé z ponúkaných  pozícií sú vhodné pre absolventov jednotlivých študijných odborov bez pracovných skúseností.

Návštevníci veľtrhu majú možnosť nielen získať prehľad o ponuke voľných pracovných miest a o požiadavkách na obsadenie ponúkaných pozícií, ale aj priamo odovzdať svoj životopis do rúk jednotlivých vystavovateľov.

Program podujatia

14:00 – 17:00  prezentačné stánky firiem a neziskových organizácií v zázemí štadióna

14:30 – 17:00  zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy UMB Hockey Team a UTB Zlín

14:30  slávnostné vhodenie bully (primátor mesta Banská Bystrica a rektor UMB)

14:40 tlačová konferencia v priestoroch kaviarne na štadióne pri hlavnom vstupe (účastníci primátor mesta Ján Nosko, rektor UMB Vladimír Hiadlovský, riaditeľ ÚPSVaR BB Pavel Červienka, Vanda Pandorfyová zo Svetielka nádeje a generálny manažér UMB Hockey Team Milan Kyseľ).

Zdroj: UMB BB, Foto: ilustračné