Žiaci zo ZŠ Ďumbierska si vyskúšali prácu mestských poslancov, rozšírenie tímu otvorenej samosprávy

SPRÁVY
0 /

Školáci zo ZŠ Ďumbierska  sa intenzívne zapojili do prípravy návrhov, ako zlepšiť fungovanie banskobystrickej samosprávy v rôznych oblastiach. Odviedli užitočnú prácu. Zároveň sa rozšíril tím otvoreného vládnutia v meste Banská Bystrica.

Návšteva zo ZŠ Ďumbierska

Žiaci šiesteho ročníka z Ďumbierskej  navrhli vytvorenie ekologickej internetovej stránky, ktorá  by podporovala obyvateľov mesta v ich dobrovoľníckej činnosti či v  snahe mať krajšie a najmä čistejšie mesto.

Ďalej riešili modernizáciu športových ihrísk, chceli by mať viac oddychových zón, kde by mohli čítať knihy. Ak by sa stali poslancami, uvítali by viac cukrární a kaviarní s interaktívnymi kútikmi.

Šiestaci preferujú skate parky vo viacerých častiach mesta, vytváranie legálnych priestorov priestor pre umelecké grafity a plochy pre majiteľov zvierat na ich tréning. Už teraz sa tešia na nové cyklotrasy, ktoré pripravuje mesto.

Nedávno navštívili Mestský úrad v Banskej Bystrici, aby si prakticky okúsili verejnú prácu mestských poslancov.

„Ďakujeme im za milú návštevu a aj za zvedavé otázky. Ktovie, možno niektorá školáčka či školák raz zasadne do poslaneckých lavíc vo Veľkej sále mestského úradu,“

povedal po návšteve žiakov zo ZŠ Ďumbierska primátor mesta Ján Nosko.

Takáto aktívna spolupráca samosprávy s bystrickými školami prináša úžitok nielen pre žiakov, ale aj pre samotné mesto. Inak sa to nazýva aj otvorená samospráva.

Ján Nosko

Ján Nosko

Dve študentky UMB rozšíria tím otvoreného vládnutia

Primátor Ján Nosko privítal na mestskom úrade aj dve stážistky Iniciatívy pre lokálne otvorené vládnutie. Obidve navštevujú banskobystrickú UMB. Jessica Môciková študuje politológiu a Natália Baladková zasa verejnú ekonomiku a manažment.

Náplňou ich práce u nás bude napomáhať pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní nielen participatívnych projektov, ale aj stretnutí s obyvateľmi v rámci mestskej SPOLUPRACOVNE. Ďalej to bude aj navrhovanie atraktívneho a efektívneho dizajnu komunikácie so širokou a odbornou verejnosťou.

Ján Nosko s Jessicou Môcikovou a Natáliou Baladkovou

Ján Nosko s Jessicou Môcikovou a Natáliou Baladk

Banská Bystrica sa pred tromi rokmi zapojila do medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP). Toto členstvo zaväzuje samosprávu mesta rozvíjať a uplatňovať princípy spolupráce, transparentnosti a participácie pri správe vecí verejných.

„Som rád, že do nášho tímu pribudli mladí ľudia, ktorí sa budú spolupodieľať na tvorbe otvorenejšej a priateľskejšej samosprávy,“

uviedol primátor Nosko.

Autor: (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné