Zaujímavé letné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanov na UMB

SPRÁVY
0 /

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici (MC UMB) zabezpečilo aj v lete 2018  vzdelávacie pobyty pre takmer 600 mladých krajanov z tradičných krajín, aj krajín západnej Európy a zámoria.

Podstatu činnosti v letných mesiacoch tvoria aktivity, ktoré sú realizované v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na troch turnusoch školy v prírode toto leto privíta MC UMB spolu 240 detí z tzv. tradičných krajín – z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Srbska a Ukrajiny.

„V prostredí hotela Barbora a obce Vyšná Boca sa uskutočňuje vzdelávací program zameraný na pastierstvo a salašníctvo, sprievodné programy sa venujú aj baníckej histórii Vyšnej Boce. Mladý realizačný tím doktorandov a študentov UMB s bohatými skúsenosťami vzdeláva alternatívnymi formami, priamo v prírode, bez školských lavíc,“

 hovorí Zuzana Drugová  z MC UMB.

jeden z turistických výletov

Už pravidelným výsledkom aktivít je podstatné zlepšenie komunikačných schopností mladých účastníkov v slovenskom jazyku. Špeciálnu formu školy v prírode pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky, na ktorej sa zúčastňujú aj žiaci zo západných krajín a zámoria, realizujeme v hoteli Boboty vo Vrátnej doline.

 Každoročnou špecializovanou aktivitou je Detská krajanská univerzita. Účasť na aktivite je formou odmeny najúspešnejším žiakom z tradičných krajín. V roku 2018 sme Detskú krajanskú univerzitu realizovali v prírodnom prostredí na Donovaloch. Jednotlivé témy vzdelávania realizovali a garantovali odborníci z fakúlt UMB, odbornou garantkou bola doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.

V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme realizovali jeden z turnusov Krajanského leta. Krásna príroda Vrátnej doliny umožnila do programu zaradiť mnohé poznávacie aktivity, činnosti, aj výlety – do Jánošíkových dier, sedačkou do Smilovského sedla a hrebeňom na Chleb, ale aj do Múzea Juraja Jánošíka v Terchovej či na Oravský zámok, loďou na Slanický ostrov a do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.

kamaráti z tábora

Vzdelávací program aj na tejto aktivite realizujeme formou motivácie činnosti v súťažiacich družstvách. Medzi účastníkmi Krajanského leta bol vďaka tejto forme pomerne vysoký počet detí zo západnej Európy a zámoria, ktorých využívanie slovenčiny v bežnej komunikácii sa podstatne zlepšilo práve počas tábora.

 Vo vlastnej réžii uskutočnilo MC UMB v lete 2018 už 4. ročník denného tábora pre deti banskobystrických rodáčok Letná školička tradičnej kultúry. Tábor vznikol na návrh slovenskej materskej školy Margarétka v Paríži. Cieľom denného tábora je veku primeraným spôsobom pracovať s deťmi od útleho veku – a to s využitím prvkov tradičnej kultúry: vyčítaniek, riekaniek, detských piesní, základov rytmiky a prvých tanečných krôčikov.

najmenší tanečníčkovia

Doplnením programu sú základné remeselné techniky realizované v Dielni ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska. V roku 2018 sa školičky zúčastnilo spolu 22 detí z Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Podstatná časť z nich boli deti vo veku 3 až 4 rokov, ale najstaršie účastníčky, z ktorých viaceré boli na všetkých doterajších ročníkoch školičky, mali už aj 7 či 8 rokov.

Školičku pripravila PhDr. Zuzana Drugová, pracovníčka MC UMB, etnologička, dlhoročná vedúca detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Už dnes sa vie, že v roku 2019 sa školička bude konať v termíne od 5. do 9. augusta.

odborná garantka PhDr. Zuzana Drugová

 

Zdroj: Zuzana Drugová, Foto: MC UMB