Zásahový tím Štátnej ochrany prírody odstránil problémového medveďa pri Necpaloch, ale čo ďalej?

SPRÁVY
12 /

V sobotu dopoludnia Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky usmrtil problémového medveďa pri obci Necpaly v okrese Martin. Medveď svojím správaním a častým pohybom v obci a jej okolí ohrozoval bezpečnosť obyvateľov. Otázka však znie, čo s ďalšími medveďmi na Slovensku, ktoré prakticky denne ohrozujú životy ľudí?

Zásahový tím ŠOP SR odstránil medveďa, ďalšie však ďalej ohrozujú ľudí po celom Slovensku

Pohyb a správanie predmetného jedinca monitoroval Zásahový tím ŠOP SR stredisko Západ od júna tohto roka. Išlo o 3 – ročnú medvedicu s váhou 53 kg, ktorá sa opakovane pohybovala v okolí obecného úradu, materskej školy, autobusovej zástavky ako aj v záhradách rodinných domov, kde spôsobovala škody na ovocných stromoch.

Zozbierané údaje Zásahovým tímom ŠOP SR svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti a nízkej senzitivite na plašenie. Medvedica nereagovala na plašenie svetlom, zvukom a ani poplašnými výstrelmi. Jej správanie bolo vyhodnotené ako nebezpečné a predstavovalo reálnu hrozbu pre miestnych obyvateľov či návštevníkov obce. Súhlas na odstránenie problémovej medvedice vydala aj Správa Národného parku Veľká Fatra.

Podľa ŠOP SR umiestnenie problémovej medvedice do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade možné, nakoľko išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí. Medvedica bola odstránená z populácie za spolupráce veterinárneho lekára a Polície Slovenskej republiky.

ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí.

Štátna ochrana prírody so sídlom v Banskej Bystrici

Štátna ochrana prírody so sídlom v Banskej Bystrici

Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursusarctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Riešením môže byť regulácia počtu medveďov

Zdá sa, že neustále sa zhoršujúca situácia s medveďmi na Slovensku je neudržateľná. Ľudia sa boja chodiť do prírody, straty s medveďmi sa množia, dokonca blízko obydlí ľudí v obciach i mestách. Nečudo, že niektorí z napadnutých pri nečinnosti štátu berú spravodlivosť do vlastných rúk a bránia sa aj s použitím zbrane.

Poverený minister životného prostredia  Milan Chrenko v súvislosti s nekontrolovateľným  výskytom medveďa hnedého vidí riešenie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, samosprávami, mestskou a obecnou políciou. Snaží sa nadviazať užšiu spoluprácu s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch.

Milan Chrenko

Milan Chrenko

„Spolupráca má viesť k tomu, aby fungovali preventívne opatrenia. Tie sú základnými predispozíciami na to, aby medveď neschádzal do obývaných oblastí a nenavštevoval ich,“

vyhlásil minister Chrenko.

Podobné návrhy sme počúvali aj od jeho predchodcov, ibaže nikam to neviedlo. Útokov medveďa na človeka pribúda. Mnohí ľudia si kladú otázku, či sa čaká na prvého zabitého medveďom?

Strana Hlas – sociálna demokracia  vyzýva na reguláciu populácie medveďa hnedého. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini.

„Musí oficiálne nastať cielená  regulácia a preriedenie stavov medveďa hnedého na prijateľný stav taký, ktorý zvládne územie SR a výmera lesov. Nemôže sa tolerovať, ak populácia medveďov nekontrolovateľne rastie a začína zasahovať aj do obývaných území.“

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec už dlhodobo o upozorňuje na negatívne dôsledky premnoženia medveďov na život ľudí v podhorských oblastiach i cestovný ruch:

Ľudia nechodia na cyklotrasy a ozbrojujú sa. Upozorňujeme na to spolu so starostami obcí z Podpoľania už dlho, ale štát je voči našim výzvam hluchý a nečinný.“

Roman Malatinec

Roman Malatinec

Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký zdôraznil, že je neprijateľné, aby bol medveď chránený pred človekom a jeho životom.

„Treba vytvoriť jasný systém jeho regulácie. Nemôže sa stať, že jeho životným priestorom je intravilán.“

Tlak na zodpovedné orgány štátu v súvislosti so zjavným premnožením medveďa hnedého na Slovensku sa stupňuje. Dočkajú sa občania konečne racionálneho riešenia zo strany vlády SR?

Zdroj: ŠOP SR  a (tom)  , Foto: ilustračné