Zásahový tím pre medveďa hnedého odstránil problémového jedinca pri obci Staré Hory

SPRÁVY
1 /

7Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici oznámila, že zásahový tím pre medveďa hnedého v noci z 27. – 28. septembra 2021 pri obci Staré Hory v našom okrese usmrtil synatropnú medvedicu. Táto medvedica nejavila známky plachosti, opakovane spôsobovala škody na majetku a ohrozovala obyvateľov v katastroch obcí Staré Hory a Turecká.

Išlo o trojročnú samicu s hmotnosťou 80 kg, na ktorú Zásahový tím pre medveďa hnedého (ďalej len Zásahový tím) evidoval opakujúce sa hlásenia a sťažnosti. Trvalé hlásenia o výskyte problémového jedinca evidovali aj miestni starostovia. Prvé hlásenie bolo zaznamenané 12. augusta 2021, kedy medvedica začala navštevovať ovocné záhrady v intraviláne obce Turecká.

Neskôr sa problémový jedinec presunul do pútnicky a turisticky vyhľadávanej obce Staré Hory, kde sa až do usmrtenia pravidelne vyskytoval v blízkosti komunálneho odpadu, v súkromných záhradách a dokonca aj v areáli miestnej materskej a základnej školy.

Synatropné správanie medvedice bolo vyhodnotené ako nebezpečné nielen pre obyvateľov, ale aj pre pútnikov či turistov, ktorí tieto obce pravidelne navštevujú. Pri stretnutí s človekom nejavila známky plachosti, nereagovala ani na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či sprejom na medvede a opakovane sa na lokality vracala.

Medvedica dokázateľne stratila plachosť, pričom sa v intraviláne obcí začala pohybovať aj za denného svetla. Z týchto dôvodov Zásahový tím pristúpil k realizácii eutanázie. Medvedica bola imobilizovaná a následne usmrtená pod dozorom veterinárneho lekára.

Riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara súhlasí s postupom Zásahového tímu:

 „Odstránením synantropného jedinca z oblasti obcí Staré Hory a Turecká nepredpokladáme významný negatívny vplyv na miestnu populáciu medveďa hnedého v NP Veľká Fatra. Populácia medveďa je na území dostatočne stabilná. Naviac, pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozí reálne riziko, že napadne človeka a spôsobí mu ujmu na zdraví.“

Odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje Štátna ochrana prírody SR za najkrajnejšie riešenie v prípade neúčinnosti využitia všetkých dostupných preventívnych opatrení.

Zdroj: Štátna ochrana prírody, Foto: ilustračné