Zasadnutie Iniciatívy Stredné Slovensko aj s novým županom

SPRÁVY
7 /

Nedostatočná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku spojila primátorov a starostov, ktorí v máji 2017 založili Iniciatívu Stredné Slovensko. V piatok sa v Banskej Bystrici stretli členovia výkonného výboru otvoreného združenia opäť, aby rokovali o ďalších krokoch a plánovaných aktivitách. Stretnutia sa zúčastnil aj nedávno zvolený župan Ján Lunter, čo jeho predchodca nedokázal.

Rokovanie v Banskej Bystrici

Cieľom združenia  je 29. novembra 2017  zorganizovať verejnú diskusiu, ktorou opätovne upozornia kompetentných na problematické úseky a chýbajúcu cestnú sieť v stredoslovenskom regióne.  Zároveň vyzývajú obyvateľov, aby sa zapojili do  petície za urýchlené dobudovanie dopravnej infraštruktúry a severojužného prepojenia Slovenska.

 Stredoslovenský región, v porovnaní s ostatnými, v budovaní cestnej siete výrazne zaostáva. Iniciatíva chce svojou činnosťou dosiahnuť dobudovanie diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová  a Hubová – Ivachnová, vybudovanie severojužného prepojenia Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Krupina – Šahy a zároveň súvisiace spojenia Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, Zvolen – Lučenec – Tornaľa. Členovia iniciatívy od svojho založenia podnikli už niekoľko krokov. Okrem toho, že navštívili zasadnutia regionálnych ZMOS-ov stredného Slovenska, ktoré im vyjadrili absolútnu podporu, chcú  zmobilizovať a dosiahnuť aj podporu  medzi verejnosťou.

 V závere novembra plánujeme zorganizovať verejnú diskusiu zameranú na aktivity Iniciatívy stredné Slovensko a opätovne kompetentných upozorniť na kritickú dopravnú situáciu v našom regióne. Chceme, aby sa našimi problémami začali skutočne zaoberať a aby sme boli informovaní, v akom štádiu je projektová príprava jednotlivých úsekov trasy severojužného prepojenia Slovenska. Zároveň rozbiehame petičnú akciu, čím chceme získať aj podporu od obyvateľov, ktorí tiež dlhodobo upozorňujú na nedostatočnú dopravnú infraštruktúru,“

 hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, predseda iniciatívy

 Rýchlostná, kapacitná a bezpečná cestná sieť je nevyhnutná nielen z pohľadu príchodu potenciálnych investorov, ale aj z hľadiska podpory existujúcich podnikateľov. Primátori a starostovia nevylučujú aj organizovanie protestných akcií obyvateľov.

Pozorujeme prejavy občianskej nespokojnosti. Verejnosť vníma, že sa tieto problémy  neriešia a na budovanie cestnej infraštruktúry sa do nášho regiónu vôbec nedostávajú financie. Verím, že  týmito aktivitami rozhýbeme procesy, ktoré na Národnej diaľničnej spoločnosti dlhodobo spali a upozorníme na to, že táto situácia si vyžaduje koncepčné a reálne riešenia,

dopĺňa Nosko.

V Ružomberku už majú s organizovaním protestných zhromaždení početné skúsenosti. Primátor mesta Ružomberok Igor Čombor k tomu dodáva:

Takéto aktivity určite prinášajú nejaký efekt. Avšak vnímame, že váha iniciatívy je väčšia ako jednotlivé samostatné protesty dotknutých samospráv. Naše spoločné úsilie smeruje aj k tomu, aby sa pri budovaní severojužného prepojenia myslelo na to, že spojenie z poľského Krakova cez Oravu, stredné Slovensko až do Budapešti, je pre rozvoj nášho regiónu životne dôležité.“

Zasadnutia Výkonného výboru Iniciatívy stredné Slovensko sa zúčastnil aj budúci župan Ján Lunter. Združeniu vyjadril podporu:

Som rád, že primátor Ján Nosko vytvoril takúto iniciatívu, lebo by to mala byť najmä  úloha župy. Prijal som pozvanie do tejto skupiny a budem úzko spolupracovať. Mojou úlohou bude podporiť každú aktivitu a upozorniť na to, že náš kraj upadá. Tam, kde nie sú cesty, máme prázdne priemyselné parky.

Aj keď Ján Lunter ešte nebol oficiálne uvedený do úradu predsedu BBSK, po voľbách so svojím tímom nezaháľa a využíva tento čas na stretnutia s primátormi. Najskôr s Jánom Noskom v Banskej Bystrici a následne s Petrom Antalom v Žiari nad Hronom. Uvedomuje si, že obnovenie štandardnej spolupráce a komunikácie s mestami či obcami bude kľúčové pre ďalší rozvoj kraja. Na rozdiel od doterajšieho nezáujmu úradujúceho župana Mariana Kotlebu sa Ján Lunter aktívne zapája aj do činnosti Iniciatívy Stredné Slovensko.

Ciele Iniciatívy Stredné Slovensko

Aktivity iniciatívy podporuje aj splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík , ktorý prišiel do Banskej Bystrice na záver rokovania primátorov a budúceho župana.  Chápe nespokojnosť obyvateľov stredného Slovesnka  a chcel by byť prostredníkom medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a dotknutými samosprávami.

„Problém nie je podľa mňa v nedostatočnej komunikácii medzi NDS a samosprávami, ale skôr v tom, že diaľničiari nemajú zdroje na prípravu jednotlivých plánovaných úsekov. Dôležité preto bude aj správne nastavenia dlhovej brzdy, aby to bolo priechodné,“

uviedol Janckulík.

Zámerom iniciatívy je vyvinúť tlak na vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti i parlament, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná cestná sieť a severojužné prepojenie Slovenska.

Keďže najväčším problémom sú chýbajúce financie, primátori vidia riešenie v uvoľnení dlhovej brzdy v slovenskom parlamente. Nejde o politický, ale čisto ekonomický problém. Uvoľnenie dlhovej brzdy by bolo podmienené schválením sumy viazanej na dobudovanie konkrétnych úsekov rýchlostných ciest na území Slovenska, vrátane chýbajúcej cestnej infraštruktúry v jeho strede.

Zakladajúci členovia Iniciatívy stredné Slovensko: primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, primátor mesta Brezno Tomáš Abel, primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov, primátor mesta Krupina Radoslav Vazan, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, starosta obce Podbrezová Ladislav Kardhordó, primátor mesta Ružomberka Igor Čombor, primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal.

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: mesto BB a FB