Zákon o hazarde sa opäť mení, koho sa dotkne najviac?

SPRÁVY
0 /

V utorok 29. septembra 2020 schválili poslanci NR SR novelu zákona o hazardných hrách. Podľa Asociácie zábavy a hier bude mať zmena legislatívy za následok úplný zákaz tohto odvetvia na Slovensku. Je tomu skutočne tak?

Snaha o reguláciu hazardných hier sa na Slovensku za posledné roky stupňovala. Prijatie novely zákona o hazarde tak je iba logickým vyústením tohto úsilia. Treba však dodať, že zároveň ide o jednu z najprísnejších úprav.

Herne čo najďalej od škôl

Prvou zásadnou zmenou v novej legislatíve je zákaz umiestňovať herne vo vzdialenosti menšej než 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

Táto vzdialenosť sa po novom počíta vzdušnou čiarou. Doposiaľ mohli byť herne umiestňované minimálne 200 metrov pochôdzkovou vzdialenosťou od škôl. Taktiež kým doteraz nemohli byť herne umiestňované v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a v blízkosti týchto zariadení, zmena zákona počíta so zákazom na všetky zariadenia sociálnych služieb bez výnimky.

Zmena legislatívy sa dotkla aj hráčov registrovaných v registri vylúčených osôb. Po novom nebude môcť táto skupina ľudí tipovať výsledky zápasov či už v prevádzkach s kurzovými stávkami alebo na samoobslužných stávkových termináloch.

Silnejší mandát pre obce a väčšia moc do rúk kontrolórov

Novela zákona o hazarde sa dotkla aj obcí resp. ich možností pri regulácii hazardných hier. Kým doteraz bolo potrebné začať spisovať petíciu a získať 30% hlasov (15% v prípade Bratislavy), po úprave legislatívy takýto krok už nebude potrebný. Podľa predkladateľov návrhu bola podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry zbytočná.

Poslanec NR SR Marek Hattas na tlačovej konferencii po prijatí novely zákona uviedol, že získať spomínané množstvo hlasov v petícii bolo často veľmi problematické. Navyše majú podľa neho poslanci obecných zastupiteľstiev dostatočne silný mandát na to, aby mohli o podobných zákazoch rozhodovať.

K posilneniu kompetencií došlo aj v prípade Úradu pre reguláciu hazardných hier. Po zmene zákona bude možné odobrať tzv. kvízomaty z herní a podnikov. Zároveň bude môcť úrad uzavrieť herňu či iný podnik, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom. Rovnako môžu postupovať aj v prípade, ak sa technické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, nedajú zaistiť.

Zmena zákona, ktorá má byť platná od 1. novembra 2020 zmenila aj spôsob odvolávania generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier, ako aj členov rady úradu. Tí môžu byť po novom odvolaní bez udania dôvodu.

Koniec hazardu na Slovensku?

V oveľa negatívnejšom svetle vidí celú situáciu Asociácie zábavy a hier. Podľa ich hovorkyne Dominiky Lukáčovej je novela legislatívy likvidačnou pre hazard na Slovensku. Schválené 500 metrové “ochranné” pásmo podľa nej prakticky znemožňuje prevádzkovanie kamennej herne kdekoľvek na Slovensku. De facto tak má ísť o celoplošný zákaz hazardu, hoci na prvý pohľad majú herne zostať aj naďalej legálne.

Asociácia zábavy a hier však nevidí negatívny dopad spomínaného zákona len na hazard ako taký, ale aj na samotné obce. Celoplošným zákazom herní a kasín má dôjsť k výraznému zníženiu obecných rozpočtov. Výpadok by mal spôsobiť práve chýbajúci príjem z hazardných hier.

Podľa Asociácie zároveň hrozí, že zníženie dostupnosti hazardu bude mať za následok vznik rôznych nelegálnych herní resp. ich rapídny nárast. Tento čierny trh bude možné len veľmi ťažko kontrolovať, takže sa do herní dostanú aj ľudia napríklad z registru vylúčených osôb či mladiství. Novela zákona sa tak minie svojmu účelu.

Legálne online kasína ako alternatíva kamenných herní?

Podniky prevádzkujúce nelegálny hazard však určite nebudú predstavovať jedinú alternatívu zatvoreným herniam. V januári 2020 boli na Slovensku spustené aj legálne online kasína. Predchádzala tomu zmena legislatívy z roku 2019, ktorá liberalizovala trh. Online kasína sú rovnako kontrolované už spomínaným Úradom pre reguláciu hazardných hier.

Hlavným dôvodom na túto zmenu bol fakt, že hráči zo Slovenska využívali často služby zahraničných online kasín a pokrových online herní, ktoré ale nemali na našom území oficiálnu licenciu a teda pôsobili nelegálne. Tým štát prichádzal o financie z daní a za licencie. Pri zahraničných online kasínach je zároveň problém aj s kontrolou hráčov, ktorí sa nachádzajú v Registri vylúčených osôb.

Na záver

Viacero schválených zmien bolo prijatých pozitívne okrem bojovníkov proti hazardu aj širšou verejnosťou. Netreba však zabúdať na to, že hazard je dlhodobo jedným z dôležitých zdrojov príjmov pre štát a obce. To, akým spôsobom má byť výpadok týchto príjmov nahradený zatiaľ nie je zrejmé. Dôležité bude tiež zamedzenie vzniku nelegálnych herní, prípadne rýchle odhalenie a sankcionovanie tých, ktoré vzniknú.

Autor: (dem), Foto: ilustračné