Základná škola J.G.Tajovského má modernú multimediálnu učebňu

SPRÁVY
4 /

Keďže na školstvo ani štát ani mesto nikdy nebudú mať dostatok financií, musia si pomôcť aj samotné školy. Základná škola J.G. Tajovského na Gaštanovej ulici 12 v Banskej Bystrici 28.februára otvorila modernú multimediálnu učebňu určenú pre žiakov všetkých tried.

skola8Celý náklad na zriadenie učebne vo výške 11.500 eur je krytý z viacerých zdrojov, ale všetky sú v rámci školy. Polovica sumy je z príjmov OZ Rodičia a priatelia školy, 20% z darovania dvojpercentnej dane od fyzických osôb, zvyšok z vlastných príjmov a benefičných akcií školy ako boli plesy a vianočný koncert.

Cieľom zriadenia multimediálnej učebne je rozvoj zručnosti žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií vrátane praktického využitia digitálnych učebníc. „Napriek obmedzeným finančným zdrojom v školstve chceme zachytiť tento moderný trend vo vyučovaní našich žiakov“ vyjadril sa pri otvorení učebne riaditeľ školy Mgr. Milan Pápay.

skola7Multimediálna interaktívna tabuľa napojená na počítač s potrebným softwarovým vybavením umožňuje aj bez doteraz štandardne používaných papierových učebníc veľmi efektívne vzdelávať žiakov. Nehovoriac o tom, že aj naša škola negatívne pociťuje nedostatok nových učebníc, ktorých vydávanie a tlač stále mešká“ dodal riaditeľ Pápay.

Pre našich žiakov je to zaujímavé aj preto, že drvivá väčšina z nich je mimoriadne zdatná v narábaní s počítačom pomocou virtuálneho sveta, hoci nie všetci majú doma kvalitný počítač s pripojením na internet. Zároveň je to možnosť pre rodičov a priateľov školy umožniť svojim deťom kvalitnejšie vzdelanie, čo môžu sami ovplyvniť, dokonca aj osobne využiť. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či už 2% daňou alebo inak k otvoreniu tejto učebne“ povedala na otvorení učebne viceprimátorka Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., ktorá je zároveň predsedníčkou OZ Rodičia a priatelia školy J.G. Tajovského.

Novú multimediálnu učebňu pokrstili originálne – nasypaním tlačítok z počítačovej klávesnice. Prítomní žiaci z 3.B aj s pani učiteľkou potom predviedli rodičom i médiám, ako sa pracuje s modernými počítačmi a s programovateľnou dotykovou tabuľou. Tá dokáže úplne nahradiť učebnice a navyše takýto spôsob výučby je pre deti skutočne atraktívny. Podľa riaditeľa školy túto multimediálnu učebňu okrem vlastných žiakov budú môcť využívať formou prenájmu aj iné organizácie.

Základná škola J.G. Tajovského chce v tomto modernom trende pokračovať a táto prvá multimediálna učebňa vonkoncom nemusí byť posledná. Držme im palce, aby sa to podarilo. A nabudúce už azda aj s podporou štátu či mesta.

Zdroj: Bystricoviny.sk