Začína sa prekládka mosta spájajúceho Banskú Bystricu s mestskou časťou Iliaš

SPRÁVY
1 /

Od stredy 16. júna 2021 začínajú stavebné práce súvisiace s prekládkou pôvodného mosta ponad rieku Hron. Ten spája mesto Banská Bystrica a mestskú časť Iliaš.

Z tohto dôvodu už v stredu dôjde k dopravným obmedzeniam, ktoré sa dotknú vodičov, cyklistov a peších účastníkov cestnej premávky. Stavebné práce realizuje pre mesto Banská Bystrica spoločnosť EUROVIA SK.

V dňoch 16. júna a 17. júna bude na moste čiastočne vylúčená doprava, ktorá sa dotkne chodcov, cyklistov i vodičov počas oboch dní v čase od 8:00 do 17:00 hod. Úplná výluka dopravy potrvá od piatka 18. júna do stredy 23. júna 2021, kedy sa bude most prekladať na obchádzkovú trasu. Tá bude sprístupnená od 24. júna. Po tomto dátume sa začnú búrať pôvodné nosné opory a budovať nové. Následne sa začnú práce na osadzovaní nového mosta.

„Miestna komunikácia je dôležitým spojením pre dopravu, cyklistov a peších na Zvolenskej ceste z mesta Banská Bystrica do mestskej časti Iliaš. Vďaka rekonštrukcii mosta ponad rieku Hron dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky,

uvádza Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Súčasťou stavebných prác bude komplexná výmena stavby mostného objektu vrátane jeho nosnej konštrukcie a príslušenstva. Osadené budú tiež nové bezpečnostné prvky ako zábradlia a dôjde aj k osadeniu nových prechodových oblastí, výmene opôr mosta a úprave okolia mosta. Tá sa bude týkať cestných svahov a vodného toku koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta.

Pôvodný most na miestnej cestnej komunikácii cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. V súčasnosti je na jeho mieste dočasné mostné premostenie, ktoré je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Práve z tohto dôvodu je nevyhnutná jeho komplexná rekonštrukcia. Novovybudovaný most bude obojsmerný.

Zdroj: Timea Pajtinková, Foto: Eurovia SK a ilustračné