Začala 16 – dňová kampaň proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách

SPRÁVY
0 /

Kampaň „Zastavme násilie na ženách“ sa začala 25. novembra 2022 na celom svete. V tento deň si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra, kedy je Medzinárodný deň ľudských práv.

Počas 16 dní aktivizmu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako saj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete. Slovensko nie je výnimkou.

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí uvádza:

„V roku 2021 bolo zavraždených 10 žien rukou partnera/manžela. Do kampane sme sa zapojili aj my. Sme proti akémukoľvek násiliu páchanému na ženách a dievčatách.  Zastavme násilie hneď a teraz!“

V rámci 16 dní aktivizmu pripravilo BDNR výstavu ženských siluet s príbehmi slovenských obetí. Výstava je inšpirovaná Umlčanými svedkyňami, akciou, ktorú  v roku 1990 pripravili americké umelkyne so ženskými organizáciami v koalícii Umením proti domácemu násiliu.

Výstava sa nachádza na námestí Štefana Moysesa  od 25. novembra do 4. decembra 2022 a od 5. do 10. decembra  pred Bábkovým divadlom na Rázcestí. V utorok 29. novembra o 16:00 hod., v piaty deň aktivizmu, prebehne na Námestí Š. Moysesa open air čítanie herečkami divadla, perfomatívna spomienka na slovenské obete násilia, po ktorej sa koná pískačka proti rodovo podmienenému násiliu s heslom:

„Nenakupujte, pridajte sa k nám. Pískajme. Jasne odmietnime násilie páchané na ženách!“

Príbeh verejného pískania proti násiliu siaha do sedemdesiatych rokov 20. storočia. V Peru sa vtedy ženy pískaním bránili pred násilnými partnermi. Stretnutie ľudí, mužov a žien s píšťalkou a odkazom Vypískajme násilie upozorňuje na trvalé problémy žien s rodovo podmieneným násilím v našej spoločnosti, bez ohľadu na vek, rasu, vzdelanie, národnosť, vierovyznanie a sociálne postavenie. Násilie nie je súkromnou záležitosťou. Násilie je vec verejná. Konajme. Nemlčme!

Viac informácií o celoslovenskej kampani „Zastavme násilie na ženách“ nájdete na: www.aspekt.skwww.fenestra.skwww.možnostvolby.sk, https://www.zastavmenasilie.gov.sk; www.mymamy.sk.

BDNR sa kontinuálne venuje týmto témam a od roku 2003 sa pravidelne zapája do uvedenej kampane. Zmena programu vyhradená!

Zdroj: BDNR , Foto: ilustračné