XII. ročník športovej olympiády pre seniorov s medzinárodnou účasťou na Technickej univerzite vo Zvolene

SPRÁVY
0 /

V dňoch 13. a 14. septembra 2023 organizuje Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene už XII. ročník medzinárodnej športovej olympiády pre študentov – seniorov v Európe. Podarilo sa tak vybudovať silnú značku, ku ktorej tohto roku pribudne aj charitatívny kontext.

Na tohtoročnú športovú olympiádu pre seniorov sa prihlásili študenti z Portugalska, Lotyšska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Samozrejme nebudú chýbať ani študenti zo Slovenska z domácej zvolenskej univerzity tretieho veku i z iných slovenských univerzít tretieho veku.

Celkovo bude všetkých účastníkov viac ako 110. Počas prvého dňa sú pripravené súťaže v streľbe zo vzduchovky, stolnotenisový turnaj a pretláčanie rukou. Do popoludňajšieho bloku sú zaradené aj také disciplíny ako hod na cieľ, hod na presnosť či kop na bránu – jednoduché nenáročné aktivity vhodné pre seniorský vek. V rámci druhého dňa je pripravený už overený bowlingový turnaj.

„Tento rok sme chceli prilákať na našu olympiádu čo najviac študentov univerzít tretieho veku a nechceli sme vynechať ani našich tradičných partnerov z ukrajinského mesta Luck. Sme nesmierne radi, že napriek problémom, ktoré ich sužujú, k nám príde 25 účastníkov. Treba zdôrazniť, že to vôbec nebolo jednoduché, najmä z ukrajinskej strany, pričom pôvodne ich malo byť 60. Preto veľmi vítame iniciatívu študentov Univerzity tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorí zorganizovali verejnú zbierku na zníženie nákladov spojených s účasťou našich ukrajinských kolegov a vyzbierali sumu 869,40 eur. Keď k tomu pridáme grant BBSK, ktorý je určený na ubytovanie účastníkov vo výške 1 500 eur, môžeme im zabezpečiť základný pobytový balík na tohtoročnej seniorskej športovej olympiáde vo Zvolene,“

informuje Erik Selecký, manažér ďalšieho vzdelávania na Technickej univerzite vo Zvolene.

Erik Selecký so študentmi - seniormi

Erik Selecký so študentmi – seniormi

Tento ročník športovej olympiády pre seniorov s medzinárodnou účasťou tak nebude len o športovaní, o kultúrnom programe, ale aj o sociálnej spoluúčasti obyvateľov Európy. Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene je hrdá na svojich študentov UTV Zvolen.

Zároveň vyjadruje poďakovanie vedeniu TUZVO, BBSK a ďalším sponzorom za ich podporu, vďaka ktorej možno toto dôstojné športové podujatie pre seniorov z TUZVO, či lepšie povedané  starších dospelých zorganizovať.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zdôrazňuje:

„Vzdelávanie v rámci našej univerzity tretieho veku plne podporujeme a aj týmto spôsobom na TUZVO napĺňane naše poslanie v komplexnom priereze celoživotného vzdelávania. Takéto medzinárodné športové podujatie je pre nás všetkých nielen atraktívne, ale aj mimoriadne motivačné a veríme, že naplní očakávania všetkých zúčastnených.“

Rudolf Kropil

Rudolf Kropil

Technická univerzita vo Zvolene napĺňa svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete.

Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú: Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta techniky.

Technická univerzita Zvolen

Technická univerzita Zvolen

Zdroj: Ján Lichý , Foto: TUZVO a ilustračné