Vznikne nad Banskou Bystricou motokrosový areál?

SPRÁVY
1 /

Na ostatnom júnovom mestskom predstavilo OZ Enduro Team Banská Bystrica zámer vybudovať na okraji mesta pod Urpínom motokrosový areál. Občianske združenie chce tento areál vybudovať z vlastných finančných zdrojov.

Krásna príroda v okolí nášho mesta je často vystavovaná náročnej skúške v podobe jazdiacich motorkárov a štvorkolkárov, ktorí svoje silné stroje využívajú na pohyb nielen po komunikáciách, ale aj poliach, lúkach či lesoch. Tento stav nie je v poriadku. Dokonca vo viacerých prípadoch sa jedná o nelegálnu a protizákonná činnosť, ktorú je však náročné v otvorenom teréne eliminovať a redukovať.

Práve tento stav bol motiváciou pre zástupcov OZ Enduro Team Banská Bystrica, ktorí prvýkrát pred polrokom prišli s myšlienkou vybudovať za vlastné peniaze motokrosový areál v extraviláne mesta a napomôcť svojimi silami k riešeniu a usporiadaniu vzťahov medzi motorkármi a verejnosťou.

Pre svoj zámer, ktorý spočíva v úprave terénu na motokrosovú dráhu bez nutnosti vážnejších stavebných zásahov, si vytypovali mestský pozemok nad skládkou Šalková smerom na Selce, ktorý  je dostatočne ďaleko schovaný od ľudských obydlí. Je v priamom susedstve so skládkou komunálneho odpadu a za kopcami, ktoré bránia šíreniu prípadného hluku a prachu.

Vzdialenosť od obydlí ďaleko presahuje požadované normy, aj preto je spomínaná lokalita vhodná na tento moto – športový zámer a zamýšľanú investíciu. OZ Enduro Team však natrafil na problémy s prenájmom tohto pozemku  na tento účel, aj napriek súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov vrátane ochrany prírody. Preto sa rozhodli svoj zámer zverejniť na mestskom zastupiteľstve.

„V našom kraji nemáme v prijateľnom dosahu  taký areál, ktorý by uspokojil motorkárov a ich chuť venovať sa tomuto druhu športu. Preto sme spojili sily a financie a máme chuť zrealizovať tento projekt pre všetkých, ktorí majú radi tento šport ako my. Mesto Banská Bystrica to nebude stáť nič, len ich prosíme o prenájom zabudnutého pozemku za skládkou odpadu, ktorý my budeme zveľaďovať a udržiavať. Našim zámerom je stiahnuť motokrosové motorky a štvorkolky z miest, kde nepatria a umožniť im športovať, tak aby nikoho nerušili,”

hovorí Slavomír Lamper z Občianskeho združenia Enduro Team Banská Bystrica.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo tento projekt prerokovať na odborných komisiách a definitívne rozhodnúť o tom, či s realizáciou súhlasí a poskytne spomínaný pozemok do dlhodobého prenájmu alebo nie.

Zámer na vybudovanie motokrosového areálu podporilo viac ako 3 650 ľudí z okresu Banská Bystrica, ktorí sa podpísali pod petíciu. Tú predstavitelia OZ odovzdali primátorovi mesta.

Autor: (dem), Foto: ilustračné