Vyšehradské mládežnícke fórum v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

Mesto pod Urpínom sa opäť stane kontaktným centrom Vyšehradskej mládeže. V dňoch 25. až 27. apríla sa už po druhýkrát z iniciatívy Euroatlantického centra uskutoční Vyšehradské mládežnícke fórum, ktoré do srdca Slovenska pritiahne na tri dni univerzitných študentov a odborníkov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska.

eacVyšehradské mládežnícke fórum je vyvrcholením dlhodobého unikátneho medzinárodného projektu „Visegrad Youth Initiative“, ktorého cieľom je spojenie odborných poznatkov pozvaných expertov s názormi mladých participantov o možnostiach a nových výzvach Vyšehradskej štvorky. Hlavným zámerom projektu je podporiť verejnú diskusiu o význame, súčasnom postavení a smerovaní vyšehradského zoskupenia, predovšetkým v oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ekonomiky. Projekt je pokračovaním úspešného mládežníckeho fóra Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Polic.

 .
Program aprílového fóra bude pozostávať z troch panelových diskusií tematicky zameraných na politickú spoluprácu, bezpečnosť a ekonomiku. Na diskusiách vystúpi so svojím odborným príspevkom zástupca za každú krajinu V4. Pre študentov je pripravená exkurzia na vojenskú leteckú základňu Sliač a po návrate večerná neformálna diskusia s vojakmi, ktorí sa zúčastnili zahraničných mierových misií.

Okrem diskutovania si študenti budú môcť vyskúšať aj rozhodovanie a dosahovanie konsenzu počas workshopu – simulovanom stretnutí lídrov V4. Špecifikom fóra nie je len jeho program, ale aj fakt, že je organizované výlučne študentmi, ktorí sa snažia o zefektívnenie vzdelávania vo svojom odbore a aplikovanie rôznych praktických skúseností získaných nielen počas štúdia.

Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými organizáciami Jagello 2000 (Česko), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture (Maďarsko), Euroatlantickou asociáciou (Poľsko) a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyšehradské mládežnícke fórum finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Banskobystrický samosprávny kraj.

visegrad v bb

Zdroj: Euro-Atlantic Center BB