Výročný 360. Radvanský jarmok bude v dňoch 8. – 10. septembra 2017

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica pripravuje 360. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a čaká na zápis do zoznamu UNESCO.  Tohto roku to bude už 360. Radvanský jarmok.

V poradí už 360. Radvanský jarmok

Na 8. – 10. septembra mesto pripravuje bohatý program na Námestí SNP. V piatok večer bude jeho hviezdou  FS  Urpín s galaprogramom.  Potom to bude vizuálna show „Radvanský v premenách“ o šľachtickom rode Radvanských. Banská Bystrica privíta vzácnu návštevu z Francúzska – potomka rodu Radvanských Antona Radvanského s rodinou.

V sobotu  vyvrcholí kultúrny program na Námestí SNP večer koncertom Jany Kirschner. Okrem toho vystúpi množstvo zaujímavých umelcov, taký že bude sa b na čo pozerať a i čo počúvať. Samozrejme nebudú chýbať stánky so všakovakým občerstvením a množstvo jarmočných atrakcií.

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov sa bude konať  8. – 10. septembra 2017 na Námestí SNP . Súčasťou trhu umeleckých remesiel bude aj prezentácia remeselníkov z partnerských miest mesta Banská Bystrica.

Predajné hodiny:

08.9.2017             10:00 – 20:00 hod.

09.9.2017             09.00 – 20:00 hod.

10.9.2017             09:00 – 16:00 hod.

História Radvanského jarmoku

História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

V svojej básni ho ospieval Andrej Sládkovič a Štefan Nosáľ v roku 1955 na hudbu Tibora Andrašovana nacvičil s Lúčnicou úspešnú choreografiu Radvanský jarmok.

Radvanský jarmok bol jeden z najznámejších a najväčších v celom Hornom Uhorsku. Pôvodne sa konal v mestečku Radvaň neďaleko Banskej Bystrici. Najucelenejší a najkrajší opis Radvanského jarmoku nám zanechal vo svojich spomienkach na detstvo spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.

Popisuje, ako prichádzali jarmočníci z Novohradu, Hontu, Podpoľania aj z ďalekých „dolných zemí” a nosili svoje výrobky – hrnčiarske, garbiarske, tkáčske, syrárske a rezbárske.

Radvanský jarmok sa odlišoval od iných jarmokov na území Slovenska ťapnutím dievčat po zadku drevenou vareškou. Dodnes sa zachoval zvyk kúpiť si na jarmoku varešku a okoloidúce dievčatá ťapnúť po zadku. Prečo práve tento zvyk charakterizoval Radvanský jarmok, žiaľ ani dnes historici nevedia s istotou povedať, prečo práve varešky symbolizujú tento jarmok.

„Hlavným pripomenutím významu Radvane na Slovensku je však každoročný Radvanský jarmok. V Radvanskom jarmoku je nielen zachovaný názov Radvane, ale aj podstata Radvane,“

hovorí historik Vladimír Sklenka.

Vystihla to jednoduchým, ale jedinečným spôsobom vo svojich spomienkach pani Katarína Izaková:

„Najskôr si zaspomínam na svoje zážitky z jarmokov, keď som bola dievčatko, až do dospelosti. V čase môjho detstva sa začínal Radvanský jarmok už u nás na Huštáku. Na začiatku našej Radvanskej ulice predával svoje výrobky medovnikár Kožehuba. Vtedy bola hlavná časť jarmoku v Radvani.“

Neskoršie po znárodnení sa z jarmoku úplne vytratili remeselnícke výrobky, lebo remeselníci boli zlikvidovaní a začali sa jarmoky s bežnými priemyselnými výrobkami, ktoré boli aj v obchodoch. V prvých hodinách sa predávali nedostatkové tovary a tak ľudí bolo vždy dosť. No jeden drevený výrobok ostal na jarmokoch dosť dlho – boli to drevené varešky.

 „Zmysel pôvodného jarmoku sa však úplne vytratil. Potvrdzovalo to aj časté menenie miesta jarmoku. Začalo sa to zmenami v Radvani; potom ako sa rozrastala bytová výstavba a Radvaň sa pripojila k Banskej Bystrici, sa jarmok presunul do Banskej Bystrice. Tu bolo tých miest niekoľko. Dnes je to zmysluplná akcia mesta s trhom remesiel a jarmokom. Vrátil sa čiastočne k pôvodným hodnotám,“

dodáva pani Izaková.

V súčasnosti sa jarmok koná v centre mesta, kde sa po tri dni tisíce kúpy a zábavy chtivých ľudí môžu dosýta nabažiť najrôznejších jedál a nápojov, remeselníckych, ale aj iných tovarov i priehrštia zábavy.

Program Radvanského jarmoku 8. – 10. augusta 2017

program

 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilustračné