Vodiči pozor: Vo februári bude dopravná polícia našom kraji vykonávať na cestách viacero kontrol

SPRÁVY
41 /

Polícia pripravuje na február viacero dopravno-bezpečnostných akcií. Ich cieľom bude ochrana životov a zdravia účastníkov cestnej premávky.

Prioritou je podľa polície pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a znížiť počty nehôd s následkami na živote a zdraví. Z tohto dôvodu Prezídium PZ vydalo pokyn vykonať vo februári dopravno-bezpečnostné policajné akcie.

„Pre vodičov v našom kraji to znamená, že v určitých vybraných úsekoch a časoch budú stretávať viac policajtov, ktorí budú vykonávať kontroly. Miesta a časy, v ktorých budú tieto kontroly prebiehať, boli vybrané na základe analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách nášho kraja,“

informuje banskobystrická krajská polícia.

Prvá akcia sa začína už 3. februára a zameraná bude na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi motorových a nemotorových vozidiel.

Takisto bude zameraná aj na dôslednú kontrolu závažných porušovaní pravidiel cestnej premávky. O ďalších akciách vo februári bude polícia priebežne informovať. Jazdite zodpovedne a bezpečne!

Zdroj: (tom) a Polícia BB kraj , Foto: ilustračné