Vodiči pozor, od pondelka už platí novela zákona o cestnej premávke so zmenami!

SPRÁVY
1 /

Dňom 1. augusta 2022 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Zavádza nové opatrenia a sprísňuje podmienky pre motoristov pohybujúcich sa po slovenských cestách.

Rýchlosť a telefonovanie počas jazdy

Novelou zákona sa upravili viaceré sadzby pokút, ktoré majú vodičov odradiť od zbytočného riskovania počas jazdy. Vyššie pokuty sa týkajú prekročenia povolenej rýchlosti:

„Zvýšené pokuty za rýchlosť – v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac), je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti,“ 

uvádza ministerstvo vnútra.

„Vodič za to môže prísť aj o vodičské oprávnenie. Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ 

dodáva rezort vnútra.

Prísnejšie sa bude posudzovať aj držanie telefónu a telefonovanie počas jazdy. Výnimkou je používanie handsfree:

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov,“

hovorí minister vnútra Roman Mikulec.

Dôvodom sprísnenia opatrení sú aj nepriaznivé štatistiky:

„Za obdobie 5 mesiacov 2022 zistili policajti služby dopravnej polície Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky takmer 155 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo zistených 9 881 prípadov.“

Zníženie veku na vodičský preukaz pre nákladné autá a autobusy

Podľa novely zákona o cestnej premávke sa znižuje vek na získanie vodičského preukazu skupiny C, CE, D a DE:

„Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov.“

Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky.

Okrem toho platí, že vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá. Dôvodom zavedenia týchto zmien je, že nákladná a autobusová doprava dlhodobo hlási nedostatok vodičov na trhu práce, čo by sa malo týmto zlepšiť.

Správne poplatky za EČV a zápis vozidla

Novela  zákona rieši aj dočasný nedostatok niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV) po výmene dodávateľa. Týka sa to majiteľov elektromobilov so zelenými tabuľkami a tých vodičov, ktorí chcú mať EČV s voliteľným číslom. 

„Veľmi pozorne vnímame potreby občana, preto sme do zákona doplnili zníženie správneho poplatku o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté,“ 

vysvetľuje minister vnútra.

Majiteľ vozidla, ktorý už zaplatil správny poplatok za vydanie EČV, avšak na Dopravnom inšpektoráte mu nemohli vydať, nebude musieť platiť opätovne poplatok za vydanie novej tabuľky, ale suma za prechádzajúcu žiadosť sa mu automaticky odráta zo stanoveného poplatku.

Novinkou sú poplatky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré budú mať po novom polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel. Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne do výšky 100 eur a toto obmedzenie sa teraz ruší.

Zdroj: (tom) a ministerstvo vnútra  , Foto: ilustračné