Vodiči pozor: Od 6. júla bude maximálka 130 km/hod. platiť na diaľnici aj v obci

SPRÁVY
4 /

Vlani októbri slovenský parlament schválil  zmenu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Z doterajšieho právneho znenia sa vypustila osobitná úprava najvyššej dovolenej rýchlosti na diaľnici v obci a zaviedlo sa elektronické vydávanie výnimiek z niektorých dopravných značiek. Táto zmena vstúpi do platnosti  6. júla 2022.

Podľa novely zákona je diaľnica nadradená infraštruktúra, preto všade na nej bude platiť rovnaká maximálna rýchlosť 130 km/h, teda aj na úsekoch prechádzajúcich intravilánom miest či obcí.

Doposiaľ sa v  v § 16 ods. 4 cestného zákona č. 8/2009 Z. z.  uvádzalo:

„Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/ hod., ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km/ hod.

Novela zrušila povinnú deväťdesiatku  na diaľnici v obci a teraz platí § 16 odsek 2:

„Na diaľnici smie vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/hod. Táto rýchlosť bude platiť aj na diaľničných úsekoch, prechádzajúcich obcami, pokiaľ v nich nebude upravená (znížená) príslušnými dopravnými značkami.“

Podľa zákonodarcov je diaľnica nadradenou infraštruktúrou, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť ako na cestách nižšej triedy. Navyše podľa európskeho nariadenia budú všetky novo schválené typy vozidiel od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti (obmedzovačom).

Zavedením tohto nariadenia chce EÚ harmonizovať niektoré pravidlá pre plynulejšiu jazdu a jedným z nich je práve zjednotenie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici, čo by malo zjednodušiť  používanie a nastavenie systému inteligentného obmedzovača rýchlosti ISA (Intelligent Speed Assist).

Únia si od toho sľubuje zníženie počtu smrteľných nehôd na európskych cestách o 20 percent, keďže nedodržiavanie povolenej rýchlosti  je jednou z hlavných príčin zvýšenej nehodovosti na európskych cestách.

Zdroj: (tom) a Pravda , Foto: Shutterstock.com a ilustračné