Vodiči pozor, od 1. januára 2020 začne platiť novela cestného zákona!

SPRÁVY
7 /

Začiatkom týždňa schválili poslanci NR SR novelu zákona o cestnej premávke. Vyplýva z nej niekoľko dôležitých zmien pre vodičov, z ktorých väčšina po podpise prezidentky SR vstúpi do platnosti už od 1. januára 2020.

Záchranárska ulička a (ne)používanie telefónu počas jazdy

Podľa schválenej novely na slovenských diaľniciach budú musieť vodiči vytvárať záchranársku uličku. Zároveň vzrastú pokuty za nezákonný spôsob používania mobilných telefónov a podobných zariadení počas riadenia vozidiel, prísnejšie postihy čakajú vodičov s krátkou praxou.

Na diaľnici s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere budú musieť vodiči pod hrozbou pokuty od apríla budúceho roka po vzore iných krajín vytvárať v prípade kolóny záchranársku uličku medzi oboma jazdnými pruhmi.

Pri širších diaľniciach bude potrebné nechať voľný priestor medzi ľavým a priliehajúcim pruhom. Záchranárska ulička bude povinná aj na iných cestách mimo obce, ak v jednom smere majú vodiči k dispozícii aspoň dva jazdné pruhy.

Zatiaľ čo v súčasnosti vodiči na slovenských cestách nesmú za jazdy používať telefón s výnimkou hovorov s využitím sady hands – free, po novom bude tiež zakázané, aby vodiči telefón a podobné zariadenia za jazdy držali alebo inak obsluhovali. Bloková pokuta za porušenie tohto ustanovenia sa zdvojnásobí na 100 eur.

„Chceme neustále znižovať počet mŕtvych na cestách. Vodiči často používajú mobily tak, že ich držia v ruke počas jazdy. Keďže pritom nevenujú dostatočnú pozornosť riadeniu vozidla, rezort vnútra zvýši sankcie za porušenie zákazu ich používania. Vzťahuje sa to aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne a obdobné zariadenia, ktoré sú používané v ruke pri šoférovaní.“

uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková.

Diaľničná známka s platnosťou 365 dní

K existujúcim elektronickým diaľničným známkam, ktoré slúžia na úhradu poplatkov hlavne za jazdu osobných vozidiel po diaľniciach a rýchlostných cestách, pribudne nová známka s platnosťou 365 dní. Využiť ju budú môcť napríklad vodiči, ktorí si kúpia vozidlo v priebehu roka a neoplatí sa im kupovať existujúcu ročnú známku, ktorá platí od začiatku jedného kalendárneho roka do konca januára nasledujúceho roka.

V ponuke budú aj známky s platnosťou na desať či 30 dní, ktoré využívajú napríklad vodiči z cudziny pri občasnej jazde po spoplatnených cestách na Slovensku.

Novela zákona po nadobudnutí účinnosti zavedie prísnejšie postihy pre vodičov, ktorí vodičské oprávnenie na osobné vozidlá vlastnia menej ako dva roky. Ak takýto vodič dvakrát prekročí maximálnu povolenú rýchlosť alebo sa dopustí závažnejších dopravných priestupkov, bude povinný absolvovať aj doškoľovací kurz, testy z pravidiel cestnej premávky a skúšku z praktickej jazdy.  Za prípadné ďalšie previnenie príde na pol roka o vodičský preukaz.

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej približné každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Týchto vodičov je päť percent z celkového počtu vodičov.

Prehľad najdôležitejších zmien v novele zákona o cestnej premávke

– Zákaz držania mobilov v ruke počas jazdy sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.

– Zavádza sa  365 – dňová diaľničná známka, ktorá bude platiť jeden rok od jej zakúpenia, nielen do konca kalendárneho roka.

– Novinkou bude povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.

– Parkovanie na chodníku je upravené tak, aby nebolo možné jazdiť po ňom, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste.

– Zavádza sa striedavé radenie (zipsovanie) aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

– Budú platiť rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s malou praxou riadenia vozidla.

– Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla.

– Cyklisti budú môcť jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci.

– Zjednoduší sa evidencia a prehlasovanie vozidiel. Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.

– Pre kategóriu vodičov C a CE sa zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

– Správcom centrálneho informačného systému parkovania bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko.

– Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie. V kombinácii s ďalšími opatreniami sa zabezpečí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach.

Autor: (dem), Foto: ilustračné