Vodiči pozor: Od 1. apríla 2024 začnú na slovenských cestách platiť zmeny v dopravnom značení

SPRÁVY
54 /

V novom roku 2024 sa musia vodiči jazdiaci po slovenských cestách pripraviť na ďalšie zmeny v doprave. Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z. , ktorá ruší takzvané prechodné ustanovenia týkajúce sa dopravného značenia. Čo to bude znamenať v praxi?

Do 31. marca 2024 budú ešte platiť tri prechodné ustanovenia

  1. Najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5 alebo po začiatok obce.
  2. Zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5.
  3. Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky.

Zmeny v dopravnom značení – križovatka nebude rušiť platnosť značiek

Od 1. apríla 2024 na Slovensku prestanú križovatky ukončovať platnosť príkazových a zákazových dopravných značiek, podľa nového označenia regulačných dopravných značiek. Uplatňovať sa bude dopravný predpis podľa § 7 ods. 5, ktorý hovorí hovorí, že:

„Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.“

Takto označený úsek bude mať prednosť pred značkou začiatok a koniec obce či začiatok a koniec diaľnice. Týka sa to najmä dopravných značiek určujúcich maximálnu povolenú rýchlosť, zákaz státia, zákaz predchádzania a podobne. Zmieňované odseky 4 a 6 sa týkajú značiek o regulácii vyplývajúcej z inej regulačnej značky a platnosti výstražných značiek 100 metrov za uplynutím nebezpečenstva.

Cez plnú čiaru sa nebude môcť prechádzať na pozemok

Dnes je v prílohe k Vyhláške o dopravnom značení č. 30/2020 o vodorovnom značení uvedené, že pokiaľ značka pozdĺžna súvislá čiara vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Túto čiaru však možno predchádzať aj v prípade, že sa potrebujeme dostať na pozemok ležiaci vedľa cesty a to až do 31. marca 2024. Od 1. apríla to bude zakázané. Je však možné, že dovtedy ešte dôjde k úprave zákona a vodiči môžu dostať výnimku, s čím súčasné znenie vyhlášky zatiaľ nepočíta.

Žlté čiary pre zákaz státia a zastavenia končia

Až do konca marca 2024 platí, že žlté čiary označujú zákaz zastavenia a zákaz státia z oboch strán čiary. Žltá čiara znamená zákaz zastavenia aj státia a prerušovaná žltá čiara zákaz státia.  Avšak podľa predpisu platného od 1. apríla 2024 žltou farbou budú kreslené iba dočasné vodorovné dopravné značenia.

Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke.

Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

Zimné pneumatiky musia mať špeciálny symbol

Zmena pravidiel sa dotkne aj pneumatík. Po novom budú musieť mať zimné pneumatiky symbol snehovej vločky. Platnosť zmeny nastane od októbra 2024. Na doterajšie označenie M+S polícia nebude prihliadať, pretože nie je právne záväzné.

Pneumatika označená symbolom M+S nemusí byť automaticky zimná pneumatika. Tento symbol je tiež používaný na pneumatikách pre automobily 4×4, na celoročných pneumatikách a veľmi zriedka aj na pneumatikách rôznych čínskych výrobcov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné podmienky zimných pneumatík.

V júni 2017 vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý stanovuje požiadavky na zimné pneumatiky. Všetky pneumatiky vyrobené po 31. decembri 2017 musia byť označené tzv. alpským symbolom (aj v kombinácii s M+S). Ide o piktogram snehovej vločky v pohorí 3 vrchov nazývajúci sa aj 3PMS (Three Peak Mountain Snowflake).

Do konca septembra budú môcť motoristi jazdiť  s označením M+S. Problém nastane u starších pneumatík, kde alpský symbol chýba. Vodičom tak ostáva čas do budúcej zimnej sezóny na kúpu nových pneumatík v prípade, ak tie terajšie predpisom nevyhovujú. Za nedodržanie tejto povinnosti budú hroziť sankcie až do výšky 40 eur.

Autor: (tom), Foto: ilustračné