Vo Farskom kostole v Selciach uložia relekviu z kosti sv. Cyrila

SPRÁVY
0 /

V piatok 31. mája 2013 si Selce pri Banskej Bystrici slávnosťou pripomenú 150. výročie známeho oltárneho obrazu sv. Cyrila a Metoda, ktorý 31. mája 1863 požehnal biskup Štefan Moyses za účasti asi 3000 veriacich. Vtedy sa Slováci po prvý krát masovo verejne prihlásili k dedičstvu Solúnskych bratov.

kostol selcePri svätej omši v piatok 31. mája  banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec uloží vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda relikviu z kosti svätého Cyrila, brata svätého Metoda.

Ako uvádza cirkevný historik Gabriel Brendza, Farský kostol v Selciach sa vďaka banskobystrickému biskupovi Štefanovi Moysesovi v roku 1863 stal prvým kostolom na Slovensku zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi. Od roku 1998 sú Selce diecéznym miestom úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi zásluhou banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža.

Farnosť Selce srdečne pozýva všetkých pútnikov na túto jubilejnú slávnosť, ktorá začne o 18:00 hod. Svätá omša bude v priamom prenose Rádia Lumen.

Rímskokatolícky kostol Cyrila a Metoda v Selciach patrí medzi najstaršie sakrálne objekty v okolí Banskej Bystrica. Okrem Seliec pravdepodobne slúžil aj Šalkovej, Senici, Kynceľovej, Nemciam, Balážom a Priechodu. Gotický kostol z roku 1222 bol rozšírený začiatkom 16. storočia. Nachádzajú sa v ňom vzácne pamiatky z 15.-19. storočia.

Zdroj: Bystricoviny.sk