Vláda SR schválila 13. dôchodok, zdvojnásobenie prídavku na dieťa a zrušenie diaľničných známok

SPRÁVY
28 /

Tak ako avizoval premiér Peter Pellgerini, na stredajšom zasadnutí vlády SR prešli v skrátenom legislatívnom novely zákonov o 13. dôchodku, zvýšení prídavku na dieťa a zrušení diaľničných známok. Tieto novely bude schvaľovať  mimoriadne zasadnutie NR SR.

Trinásty dôchodok

Z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda, vyplýva, že  dôchodcovia ku koncu tohto roka dostanú 13. dôchodok vo výške súčasného priemerného dôchodku 460,40 €, u predčasných dôchodcov to bude 433,20 €.

„Účelom návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľoch nepostačujúca,“

zdôvodnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR skrátené legislatívne konanie.

Na 13. dôchodok majú mať nárok všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku.

„V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia,“

uvádza sa v návrhu zákona.

Z analýzy sociálnych vplyvov k návrhu zákona vyplýva, že predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 €. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 €, priemerný dôchodok vdov je 263,10 €, vdovcov 208,80 €. V prípade 100 – percentného zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 €, do 70 percent postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 €. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 € a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 €.

Celkovo by sa toto opatrenie malo dotknúť 1,4 milióna ľudí. Financovanie 13. dôchodku má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti zabezpečené zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia.

Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia trinásteho dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni približne 442,2 milióna € v tomto roku, na úrovni 477,2 milióna € v budúcom roku, v roku 2022 by mali dosiahnuť 514,1 milióna € a v roku 2023 by mali predstavovať 553,3 milióna €.

Prídavok na dieťa

Vláda schválila zdvojnásobenie prídavku na dieťa na 50 €. Aj týmto návrhom sa bude zaoberať mimoriadna schôdza parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.  Zvýšenie prídavku na dieťa bude v budúcom roku 2021 predstavovať 25,05 € mesačne.

„Návrh zákona má za cieľ poskytnúť rodičom nezaopatreného dieťaťa väčšiu podporu zo strany štátu a čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa,“

konštatuje rezort práce v dôvodovej správe k novele zákona s tým, že súčasná suma tejto dávky sa aj napriek každoročnej valorizácií javí ako nepostačujúca.

V budúcom roku sa zvýšenie prídavku na dieťa bude priemerne mesačne týkať 1 087 900 detí, priemerne mesačne by sa malo opatrenie dotknúť 651 830 poberateľov príspevku a vyžiadať by si malo takmer 300 miliónov eur.

„Návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s nezaopatrenými deťmi, respektíve na ich príjmy. Zvýšenie sumy prídavku na dieťa bude mať pozitívny vplyv na všetky domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré poberajú túto dávku,“

očakáva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

x-default

Stanovisko premiéra Petra Pellegriniho

K prijatým sociálnym opatreniam sa po rokovaní vlády vyjadril premiér a volebný líder SMER-SD Peter Pellegrini:

„Tieto kroky vnímam ako zodpovedné a investíciu do budúcnosti národa. Chcem vyzvať všetky opozičné strany, aby prestali kritizovať tieto opatrenia, lebo im čoskoro dáme možnosť v Národnej rade (NR) SR v priamom prenose povedať, ako sa postavia k rodinám s malými deťmi, k slovenským seniorom.“

Schválené opatrenia podľa Pellegriniho  pomôžu státisícom ľudí:

„Sľúbil som, že budeme pracovať do posledného dňa a rovnako si myslím, že parlament je pripravený o týchto opatreniach rokovať. Preto sme schválili aj návrhy na skrátené legislatívne konanie. Sú na to splnené dôvody. Financovanie opatrení bude zabezpečené kombináciou viacerých zdrojov a bude predmetom rokovaní o návrhu rozpočtu na jeseň tohto roka.“

Časť zdrojov má pochádzať z vyššieho výberu v rámci sociálneho poistenia, ďalšie financie majú byť z boja s daňovými podvodmi, škrtať sa majú aj výdavky v niektorých kapitolách, v ktorých je čerpanie zdrojov pomalšie. 

„Nepovažujem to za komplikované, slovenské verejné financie ešte vždy zvládli zafinancovať všetky takéto opatrenia. Je to opatrenie, ktoré skončí v peňaženkách seniorov či rodičov detí. Je našou povinnosťou nájsť spôsob, ako tieto programy prefinancovať,“

povedal premiér Pellegrini.

K možnosti, že by prezidentka Zuzana Čaputová tieto novely nepodpísala, premiér dodal:

„Ak by to odmietla, s veľmi veľkým záujmom by som si chcel vypočuť zdôvodnenie toho, ako slovenským deťom zoberie z peňaženiek ich rodičov 25 eur.“

Diaľničné známky

Vláda v stredu schválila s pripomienkou aj návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Peter Pellegrini. Kabinet zároveň schválil aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu, ktorým sa bude zaoberať mimoriadne zasadnutie NR SR.

„Navrhuje sa zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva,“

konštatuje dôvodová správa. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2021.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona bola odôvodnená aktuálnou situáciou, ktorá si vyžaduje účinné riešenia v záujme zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva znížením ich výdavkov na platenie diaľničných známok.

Zámer zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil v utorok predseda NR SR a SNS Andrej Danko. Minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Vláda nesúhlasí s Istanbulským dohovorom

Vládny kabinet Petra Pellegriniho  nesúhlasí s Istanbulský dohovorom a navrhuje NR SR, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Nesúhlasné stanovisko kabinetu schválili jeho členovia na stredajšom rokovaní. Krok vychádza zo súčasnej situácie týkajúcej sa postoja a procesu odmietnutia ratifikácie dohovoru.

Vláda ešte vlani v decembri poverila predsedu vlády požiadať prezidentku SR, aby oznámila Rade Európy úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Prezidentka Zuzana Čaputová tak doposiaľ neurobila. V procese ukončenia procesu odmietnutia Istanbulského dohovoru sa riadi iným právnym výkladom, ako je názor vlády.

Keďže zjednotenie stanovísk neprinieslo ani pondelkové stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, na ktorom premiér navrhol prezidentke, aby udelila vláde a konkrétnemu členovi vlády splnomocnenie k tomu, aby stiahol  náš podpis zmluvy z roku 2011 členom vtedajšej vlády bez následnej ratifikácie v parlamente.

V záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore vláda navrhla Národnej rade SR, aby s Istanbulským dohovorom vyslovila nesúhlas na svojom mimoriadnom rokovaní.

Zdroj: tom a TASR, Foto: ilustračné