Virtuálna verzia 20. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku

SPRÁVY
0 /

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Kvôli koronavírusovej pandémii sa  20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku uskutoční virtuálne 26. mája 2020 a je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty.

Svetový deň duševného vlastníctva

Medzi zelené inovácie, ktoré výrazne zmenili náš svet  patrí napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie a ekodomy. Európsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je úzko spojený so zvyšovaním významu odvetví zameraných na vývoj technológií na zmiernenie zmeny klímy (climate change mitigation technologies  – CCMT).

„Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú neoddeliteľne spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to vývoj vakcíny proti COVID-19 alebo riešenia v oblasti zelených technológií. WIPO označuje ako „zelené“ technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, znižujú znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom,“

hovorí predseda ÚPV SR Richard Messinger.

Virtuálna konferencia

Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností. Ústredná téma konferencie je veľmi aktuálna a dôležitá –  Inovácie pre zelenú budúcnosť.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa v utorok 26. mája 2020 uskutoční  virtuálna verzia 20. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku pod záštitou Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Virtuálna konferencia predstaví inovátorov a trendy v oblasti zelených technológií v domácich podmienkach. V podobe videí všetkých prezentátorov si ju môžete pozrieť od 26. mája 2020 na web stránke a sociálnych sieťach ÚPV SR.

Program

 

Zdroj: Erika Presperínová, Foto: ilustračné