Vígľaš 2019: Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry napreduje

SPRÁVY
0 /

V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši uskutočnilo 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Zasadnutie bolo dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva či audiovizuálnej tvorby. Vďaka slovenskému predsedníctvu bola ťažiskovou témou rokovania aj oblasť podpory tradičnej ľudovej kultúry.

Vígľaš hostil predstaviteľov ministerstva kultúry V4

Na záver predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine pozvala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková svojho českého kolegu Antonína Staněka, štátneho tajomníka zodpovedného za kultúru Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Pétera Feketeho a štátnu tajomníčku Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľska Magdalenu Gawin na 29. stretnutie ministrov kultúry krajín skupiny V4.

Zasadnutie sa konalo na zámku vo Vígľaši v okrese Detva. Ministerka kultúry spoločne so svojimi zahraničnými partnermi ocenila pokrok a výsledky spoločných kultúrnych projektov dosiahnuté počas slovenského predsedníctva. Pri tejto príležitosti vyzdvihla projekt “Kolokvium informačno -knižničných pracovníkov” z krajín V4 a informovala, že v dňoch 17. až 19. júna 2019 sa bude konať ďalší, v poradí už 8. ročník tohto kolokvia v Bratislave.

Hlavným organizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá podujatie zaradila do série svojich aktivít pripomínajúcich storočnicu svojho vzniku. Ústrednou tému tohto ročníka je „Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice“.

Úspešným implementovaným projektom V4 je aj v poradí piaty ročník “Fóra dedičstva strednej Európy”, ktoré sa uskutoční v septembri v poľskom Krakove. Pre najbližšie obdobie blížiaceho sa českého predsedníctva krajín Vyšehradskej skupiny pripravili experti a ministri počas rokovania na Vígľaši tézy reflektujúce oblasť dizajnu v snahe posilniť potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví v krajinách V4, ktoré majú v najbližších troch rokoch uskutočniť Umelecko priemyselné múzeum Praha, Národné múzeum vo Varšave, Slovenské centrum dizajnu a Múzeum úžitkového umenia v Budapešti.

Rezonovala oblasť tradičnej ľudovej kultúry

Hlavnou témou spoločného stretnutia ministrov bola výmena skúseností v oblasti nových foriem podpory tradičnej ľudovej kultúry – folklóru v našich krajinách. Ministri diskutovali o aktivitách a formách, ktoré sú zamerané na podporu rôznych oblastí tradičnej ľudovej kultúry. Všetci ministri sa zhodli, že folklór zohráva dôležitú úlohu v uchovávaní kultúrneho dedičstva v ich krajinách a poskytovaná podpora tejto forme umenia veľkou mierou prispieva k udržiavaniu tradícií našich predkov.

„Podporu tradičnej ľudovej kultúry nielen na Slovensku ale aj v krajinách Vyšehradskej skupiny považujem za jednu zo svojich kľúčových priorít pre zachovanie tradícií našich predkov a jej ďalší rozvoj a prehlbovanie spolupráce pri výmene skúseností v tomto formáte prináša najmä možnosti spoločného zviditeľňovania a bližšieho spoznávania našich národných tradícií v európskom priestore,

uviedla vo svojom zhodnotení rokovania ministerka Ľubica Laššáková.

Medzinárodná výmena skúseností patrí medzi dôležité podporné nástroje na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a preto ocenila, že práve na tomto fóre sa mohla podeliť so svojimi partnermi o skúsenosti.

„Verím, že Vaše skúsenosti inšpirujú každého z nás a prispejú k aktívnej spolupráci v tejto oblasti v našom regióne,“

dodala šéfka rezortu kultúry.

Kultúra prehlbuje spoluprácu

Vo svojom hodnotení kultúrnej spolupráce ministerka ďalej vyzdvihla, že práve podpora kultúry a spoločných kultúrnych aktivít krajín Vyšehradskej skupiny sú kľúčovou prioritou pre ďalších rozvoj a prehlbovanie spolupráce nielen v tomto formáte, ale prináša možnosti spoločného zviditeľňovania a bližšieho spoznávania našich národných kultúr aj mimo zoskupenia V4.

Ministri spolu s riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu Andorom F. Dávidom podpísali aj nový Štatút Medzinárodnej vyšehradskej ceny, ktorá sa udeľuje za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti. Zároveň schválili jej nominanta za rok 2018, ktorým sa stal Maďarský skanzen v mestečku Szentendre.

Prijaté závery zo spoločného rokovania sú obsiahnuté v záverečnom dokumente – Komuniké z 29. stretnutia ministrov kultúry krajín V4, ktoré ministri kultúry krajín V4 slávnostne podpísali na záver stretnutia vo Vígľaši.

Zdroj: Barbora Palovičová , Foto: MK SR