Vedenie mesta Banská Bystrica s odborníkmi miesto plošného navrhuje komunitné testovanie ľudí

SPRÁVY
4 /

Mesto Banská Bystrica spolu s odborníkmi pozorne sleduje  situáciu súvisiacu so šírením pandémie koronavírusu na dennej báze, a na základe relevantných údajov sú následne nastavované ďalšie kroky.

V pondelok na pôde banskobystrického mestského úradu zasadal krízový štáb v zložení zástupcov vedenia mesta, Rooseveltovej nemocnice, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Všetci sa zhodujú na tom, že celoplošné testovanie všetkých obyvateľov v banskobystrickom okrese je v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii nevhodné. Prikláňajú sa skôr ku komunitnému testovaniu ľudí, ktorí musia chodiť do práce, resp. k cielenému testovaniu škôl, podnikov a inštitúcií v našom regióne.

brífing po zasadnutí krízového štábu

brífing po zasadnutí krízového štábu

Počet pozitívne testovaných obyvateľov na COVID-19 prvý týždeň po novom roku rapídne vzrástol. Všetci vnímajú, že je to najmä z dôvodu mäkkého lockdownu v závere minulého roka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti eviduje v banskobystrickom okrese 1 700 pozitívne testovaných na 100 000 obyvateľov.

Po porade s odborníkmi sme toho názoru, že v prípade okresu Banská Bystrica by bolo skôr na prospech testovanie zamerané na komunity a nie celoplošné testovanie. Komunitné cielené testovanie znamená testovanie ľudí, ktorí chodia do práce a majú potvrdenie o tom, že zamestnávateľ ich potrebuje. Pracujúci vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu. Dôležité je aj očkovanie tejto skupiny,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

V najbližších dňoch sa bude zisťovať, aký je záujem o  testovanie zo strany zamestnávateľov v banskobystrickom okrese. Samospráva má už dnes schválených 12 mobilných odberných miest, ktoré môžu byť v prípade dostatku testov na tento účel využité.

Komunitné testovanie vnímame ako potrebné. Malo by sa týkať predovšetkým pracovných komunít, škôlok, kritickej infraštruktúry a všetkých tých, ktorí keby nenastúpili do práce, tak sa do práce nedostaneme ani my.  Ide o rôzne profesie, napr. odhŕňači snehu, technické služby, elektrikári, vodári… Sú to profesie, ktoré by mali byť zahrnuté do tejto našej snahy, aby sme znížili čísla pozitívne testovaných na COVID-19,“

dopĺňa Martin Dolinaj, prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Martin Dolinaj

Martin Dolinaj

Obmedzenie mobility považujú všetci odborníci za najdôležitejšie opatrenie, ktoré je potrebné dodržiavať.

Obmedzenie mobility má strategický význam pre zamedzenie šírenia nákazy a myslím si, že ak ho ľudia nebudú dodržiavať, tak všetky ostatné opatrenia budú mať vždy svoje medzery. Druhým pilierom je testovanie, ktoré treba v tomto januárovom období  s mínusovými teplotami urobiť racionálne a testovať len tých, ktorí prispievajú k šíreniu nákazy. K tomu dochádza cestou do práce a v práci, následne sa zanáša  do rodín. Komunitné testovanie zamestnancov všetkých možných sfér by prinieslo výsledky v tom zmysle, že by sme znížili počet pozitívnych v nasledujúcich týždňoch,“

uvádza  Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorá je aj členkou konzília odborníkov.

zľava Milan Urbáni a Mária Avdičová

zľava Milan Urbáni a Mária Avdičová

Aj vedenie Rooseveltovej nemocnice podporuje akékoľvek aktivity zamerané na zníženie šírenia infekcie a zlepšenie zdravia v regióne.

Komunitné testovanie preferujeme, pretože  je oproti tomu celoplošnému cielené, a nám ušetrí zdravotnícky personál, ktorý je vyčerpaný. Situácia v nemocnici je momentálne stabilizovaná, aj napriek nárastu pozitívne testovaných v okrese a kraji. V nemocnici máme v súčasnosti 79 hospitalizovaných pacientov liečených na ochorenie COVID-19, z toho 12 je na umelej pľúcnej ventilácii,“

ínformuje námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť  Rooseveltovej nemocnice  Milan Urbáni.

Vo FNsP F. D. Roosevelta  je aktuálne aj 69 pozitívne testovaných zdravotníkov na ochorenie COVID-19, pričom 11 je v karanténe. Problémom nie je nedostatok lôžok pre pacientov, ale možný väčší výpadok zdravotníckeho personálu. Doteraz dostalo ochrannú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 viac ako 2 500  ľudí z radov zdravotníkov a kritickej infraštruktúry.

očkovanie

očkovanie

Na otázku nášho portálu, prečo v poslednej dobe klesá počet presných PCR testov, hoci naopak rastú počty vykonávaných nepresných antigénových  testov  a či v súčasnej pandemickej situácii považuje celoplošné testovanie presadzované premiérom Matovičom za správne riešenie, epidemiologička Mária Avdičová odpovedala:

„Ľudia uprednostňujú Ag testy preto, lebo nemusia dlho čakať na výsledok a vedia ho hneď. V súčasnej pandemickej situácii nepovažujem celoplošné testovanie za šťastné riešenie, pretože sa opäť zvýši mobilita ľudí ich zhromaždením na jednom mieste, vzhľadom na menšiu presnosť týchto testov dostanú viacerí testovaní falošný negatívny výsledok a môžu šíriť nákazu ďalej. Ja som za cielené testovanie v najviac pravdepodobných alebo vznikajúcich ohniskách šíriacej sa choroby COVID-19, kde už vírus prepukol a ďalej v obmedzení mobility ľudí pri dodržiavaní zásady R-O-R.“

V pondelok zasadá aj vláda SR. Okrem iného sa bude zaoberať aktuálnou pandemickou situáciou, premiér Igor Matovič má po ukončenom testovaní v Nitre v pláne predložiť návrh na ďalšie kolá celoplošného testovania…

testovanie

testovanie

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom) , Foto: redakčné a TASR