Na Valentína tisícka stredoškolákov navštívila šesť fakúlt UMB v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

V stredu na Valentína sa na šiestich fakultách Univerzity Mateja Bela konal Deň otvorených dverí pre stredoškolákov uvažujúcich o vysokoškolskom štúdiu. Záujem bol  Prišlo ich okolo tisícky.

Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ku Dňu otvorených dverí uviedla:

„Valentínsky Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívilo takmer 1000 maturantov. Keď k tomu prirátame záujemcov o štúdium, ktorí sa k nám prišli pozrieť už pri tohtoročnom prvom Dni otvorených dverí, tradične organizovanom v novembri, môžeme konštatovať, že sme v tomto akademickom roku na našej pôde privítali približne 1700 záujemcov o štúdium v Banskej Bystrici.“

Najväčší záujem mali stredoškoláci o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde si informácie o študijných programoch vypočula plná aula. Najčastejšie otázky sa týkali, ako každoročne, priebehu prijímacích skúšok a možností štúdia v anglickom jazyku.

Na Filozofickej fakulte UMB sa uchádzači najviac zaujímali o štúdium učiteľstva jazykov, prekladateľstvo a tlmočníctvo a štúdium telesnej výchovy a trénerstva. Medzi takmer dvesto maturantmi boli aj zahraniční študenti so Srbska a Ukrajiny, ktorí majú záujem študovať na UMB v nasledujúcom akademickom roku.

Prejavili záujem o štúdium učiteľských smerov, a tak ich kroky smerovali aj na Pedagogickú fakultu UMB. Medzi najžiadanejšie študijné odbory na tejto fakulte patria elementárna a predškolská pedagogika a psychológia.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa stredoškoláci zaujímali najmä o rozsah výučby v cudzích jazykoch a o možnosti získať double degree.

Na Fakulte prírodných vied UMB bola najnavštevovanejšia Katedra chémie a Katedra informatiky. Študentov však zaujala aj široká ponuka študijných programov Katedry geografie a geológie a ďalších pracovísk.

Právnická fakulta UMB predstavila budúcim vysokoškolákom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú odborníci z praxe, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Niekoľko študentov prejavilo záujem o externé štúdium a možnosti uplatnenie v praxi v regióne Banská Bystrica.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB BB