Na Valentína sa na UMB otvárajú dvere pre všetkých stredoškolákov

SPRÁVY
2 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 14. 2. 2018, teda na Valentína od 9:30 – 14:00 hod.

Deň otvorených dverí na UMB

Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva jej vedenie na Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež sprievodný program, ktorý bude obohatený o Valentínske prekvapenie a súťaž.

„V rámci programu sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a systéme štúdia na vysokej škole,“

hovorí  Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB (FF UMB). Dokonca sa môžu priblížiť športovým hviezdam v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB a nahliadnuť do diagnostického laboratória KTVŠ FF UMB.

Na Právnickej fakulte UMB môžu navštíviť samovzdelávacie centrum a pojednávaciu miestnosť na simulované súdne pojednávanie.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií, študenti si budú môcť vypracovať simulačný test na prijímací pohovor a prihlásiť sa na konzultácie na prijímacie pohovory. Pripravená je aj Valentínska súťaž.

Na Fakulte prírodných vied UMB (FPV UMB) pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB uchádzači o štúdium zistia, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu práve v Banskej Bystrici.

Katedra fyziky FPV UMB pripravila prednášku v angličtine Measuring the world: from Gauss to LIGO a workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na Katedre informatiky FPV UMB budú prebiehať prednášky a cvičenia: webové technológie; počítačové siete; matematika pre informatikov. Na Katedre chémie FPV UMB uvidia, čo sa varí v chemickej kuchyni, pripravené sú praktické ukážky energetických materiálov – výbušniny a pyrotechnické zmesi.

Na Ekonomickej fakulte UMB si vypočujú dôvody, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, budú mať možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a zúčastniť sa prednášok a seminárov.

Na Pedagogickej fakulte UMB (PF UMB) budú mať uchádzači otvorené dveredo umeleckých ateliérov PF UMB, do priestorov internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň sa môžu zúčastniť prednášok a seminárov jednotlivých katedier, a tak vidieť ako prebieha štúdium na vysokej škole a čím sa líši od výučby na strednej škole či gymnáziu.

Podrobný program jednotlivých fakúlt nájdete na www.umb.sk.

Program

Ekonomická fakulta

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta prírodných vied

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Právnická fakulta

plagat dod

 

Zdroj: UMB BB, Foto: ilustračné