V sobotu sa protestovalo proti výstavbe elektrární na riekach

SPRÁVY
9 /

Zatiaľ čo na leteckom dni na Sliači tisícky ľudí sledovalo skvelé výkony pilotov a slávili sme  Deň ústavy, zamračená a upršaná sobota v Banskej Bystrici patrila protestu proti nekoordinovanej masovej výstavbe elektrární  na slovenských riekach.

Z celého Slovenska prišla do nášho mesta asi stovka vodákov aj člnmi a transparentmi, aby protestným pochodom po Štadlerovom nábreží popri Hrone dali najavo svoju nespokojnosť s riešením masovej výstavby vodných elektrární na slovenských riekach. Nápisy na lodiach i transparentoch hovorili za všetko. Aj motto: „Už čoskoro bude neskoro!“

Chcem zdôrazniť, že nie sme proti obnoviteľným zdrojom energie a ani rozumnému využitiu hydroenergetického potenciálu našich riek, ale proti spôsobu, akým sa na našich riekach začali masovo prideľovať profily na výstavbu malých vodných elektrární. Symbolickým pochodom  s loďami popri Hrone a následným splavom chceme dať najavo naše obavy a nespokojnosť s tým, ako to negatívne zasiahne nielen nás vodákov, ale aj rybárov a celý riečny ekosystém, nehovoriac o pochybnom ekonomickom prínose pre naše hospodárstvo a deformácie cien vyrobenej elektrickej energie, ako sa to stalo pri podobnej masovej podpore elektrovoltaiky,“ povedal hlavný organizátor protestu Ing. Jaroslav Baran z Klubu slovenskej turistiky Hliník nad Hronom, zabezpečujúci  aj požičovňu lodí.

Bývala vláda prijala v marci 2011 globálnu koncepciu využitia  hydroenergetického potenciálu vodných tokov, ktorá spustila doslova boom v masovej príprave  výstavby malých vodných elektrární aj s podporou eurofondov. Súčasné ministerstvo životného prostredia celú koncepciu prehodnocuje, najmä kvôli prísnejšiemu posudzovaniu vplyvov  na životné prostredie.

Je verejným tajomstvom, že s niektorými pridelenými riečnymi profilmi sa na Slovensku obchoduje aj na úkor životného prostredia, čo nazvali protestujúci novovznikajúcou skupinou „zelených eurobarónov“. Na druhej strane na takýto zvláštny druh obchodu doplácajú aj tí investori, ktorí v zmysle zákona a pri dodržaní všetkých platných noriem, vrátane zabezpečenia ochrany životného prostredia v okolí malej vodnej elektrárne,  dospeli až do štádia  vydania stavebných povolení. Zrazu musia čeliť náhlemu záujmu  tretích osôb o takto pripravenú stavbu. Takýto záujemcovia   sa dokážu skrývať aj za verejný odpor občanov. Preto sa nedajú hádzať do jedného vreca všetci investori malých vodných elektrární (MVE), čo v rozhovoroch uznali aj niektorí z protestujúcich.

Na Hrone by malo vyrásť spolu s existujúcimi až 36 hrádzí s malými vodnými elektrárňami. V súčasnosti sa v okolí Banskej Bystrice pripravujú dve. Jedna z nich má stáť na šalkovskej hati, druhá vo Vlkanovej. Dlhodobo pripravovaná výstavba MVE Šalková sa po protestoch časti občanov, ktorých za zvláštnych okolností zastupovala jedna bratislavská právna kancelária, oddialila. Aktuálne sa po prehodnotení celého procesu a zmenách v projekte očakáva vydanie nového stavebného povolenia.

Vo Vlkanovej  sa občania, po zlých skúsenostiach v súvislosti so spustením neďalekej elektrárne na biomasu, postavili proti zámeru ďalšieho investora vybudovať na Hrone malú vodnú elektráreň. Napriek  súhlasným stanoviskám úradov i obce s touto investíciou sa vo Vlkanovej  spustila protestnú petičná akciu. Napriek vybičovaným emóciám by však slovo v prvom rade mali dostať nezávislí odborníci, ktorých racionálne vyjadrenia a odborné argumenty môžu vniesť do celého problému jasno.

Vodákov trápia zhoršujúce sa podmienky bezpečného splavovania Hrona, čo sa stalo pomerne významnou turistickou atrakciou. Nekoordinovaným prehrádzaním vodného toku  táto atraktívna rekreačná aktivita stratí svoj pôvodný zmysel. Rybári sa obývajú, že výstavbou MVE sa zamedzí prirodzenej migrácii rýb môže sa zdevastovať ich chov a zníži sa celí populácia rýb.  Ekológovia hovoria o tom, že masová výstavba MVE zničí vodné akosystémy a ichtyofaunu.

Pokiaľ sme mali možnosť vidieť projekt MVE Šalková a diskutovať s odborníkmi, tieto pripomienky vodákov, rybárov a ekológov sa podarilo vyriešiť tak, aby táto energetická stavba nenarušila okolité životné prostredie, ale naopak pomohla vylepšiť protipovodňové opatrenia, vybudovaným rybochodom umožnila prirodzený pohyb rýb popri elektrárni, vodákom nad rizikovou haťou umožnila bezpečný výstup z lode a nástup do nej za hrádzou, priniesla novú výsadbu stromov a zelene v okolí aj s možnosťami rekreačného využitia brehov. Tu sa ukazuje, že keď funguje vzájomná komunikácia medzi dotknutými stranami a tie sa navzájom akceptujú bez zbytočných predsudkov, tak sa dá vyriešiť aj takýto vážny problém.

Otázne však je, či sa to podarí aj pri ďalších profiloch vybraných pre výstavbu MVE na Hrone. Keďže ich je veľmi veľa, iba ťažko sa to bude dať koordinovať. Ak by sa mali všetky postaviť bez dôkladného posúdenia vplyvov na životné prostredie, tak potom obavy protestujúcich občanov sú logické a oprávnené. Preto by kompetentní mali s verejnosťou diskutovať, položiť na stôl všetky argumenty pre a proti.

Sobotňajší protestný pochod vodákov v Banskej Bystrici skončil pred Europou, kde sa malí i veľkí nalodili do svojich plavidiel a splavovaním Hrona sa dostali do cieľa, ktorým bol kemp Fort Geronimo vo Vlkanovej.

Zdroj: Bystricoviny.sk