V našom kraji sa aj s vládnou podporou masívne opravujú cesty

SPRÁVY
1 /

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zrekonštruoval v uplynulých mesiacoch vyše 16,5 kilometra ciest v okrese Žiar nad Hronom a Banská Bystrica. Obnovené sú úseky na cestách z Kremnice na Skalku, z Banskej Bystrice na Kordíky, Králiky, Španiu Dolinu a Tureckú.

Kraj sa pustil do masívnej obnovy ciest

Súčasťou rekonštrukcie sú aj veľmi frekventované úseky ciest v Banskej Bystrici na Tajovského ulici a tiež rekonštrukcia 12 mostov. Stavbu za viac ako 1,63 milióna eur realizovala spoločnosť Metrostav Asfalt.

Najviac úsekov v celkovej dĺžke vyše 11 kilometrov rekonštruoval kraj na ceste druhej triedy II/578 cez Tajov na Kordíky a v oblasti Kremnica – Skalka. Rekonštruovaná bola časť cesty druhej triedy II/578, ktorá v takmer kilometrovom úseku prechádza priamo mestom Banská Bystrica, a na Tajovského ulici, kadiaľ prichádzajú denne ľudia do krajskej nemocnice a počas roka aj študenti do škôl.

„Išlo o náročné rekonštrukcie v úzkych úsekoch s vysokým stúpaním, alebo v prípade Tajovského ulice o veľmi frekventovaný úsek cesty s križovatkou, kde robenie rekonštrukcie muselo byť presne načasované,“

povedal pri tejto príležitosti predseda BBSK Ján Lunter.

Vzhľadom na to, že časť vozovky zasahovala aj do miestnej komunikácie, na rekonštrukciu zo svojho rozpočtu prispelo aj mesto Banská Bystrica tak, aby bol obnovený ucelený úsek.

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera celková alokácia z eurofondov na rekonštrukcie ciest pre BBSK síce predstavuje viac ako 40 miliónov eur, celkový investičný dlh na cestách v kraji je však okolo 150 miliónov eur:

„Naším cieľom je tento dlh výrazne znížiť. Začali sme už v minulom roku a pokračujeme aj v tomto – aj  frekventovaná cesta v Banskej Bystrici či smerom na Kordíky, Králiky, Španiu dolinu a Tureckú sú toho dôkazom. V najbližších troch rokoch chceme odstrániť viac než polovicu z vyše 1000 kilometrov ciest v havarijnom a nevyhovujúcom stave.“

Opravujú sa najkritickejšie úseky

Po prevzatí staveniska začal kraj s rekonštrukciou ciest druhej triedy II/531 a II/532 v revúckom a rimavskosobotskom okrese. Na vybraných najkritickejších úsekoch bude použitá technológia recyklovania za studena, ktorú Banskobystrický samosprávny kraj použije ako prvý spomedzi krajov.

Ide o najväčšiu rekonštrukciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorá sa týka rekonštrukcií ciest prepájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a Tornaľu s Muráňom. Rekonštruované úseky majú celkovú dĺžku 74 kilometrov, na väčšine bude prebiehať štandardný spôsob rekonštrukcie krytov vozoviek, no niektoré budú rekonštruované technológiou, ktorá predĺži životnosť ciest minimálne na dvadsať rokov.

Do týchto ciest sa neinvestovalo desiatky rokov, ich stav a rozsah rekonštrukcie si vyžiadajú vysoké náklady.  Vláda aj kvôli významu týchto ciest ešte v roku 2016 prijala uznesenie, podľa ktorého by mali byť cesty II/532 a II/531 preklasifikované na cesty I. triedy a prejdú pod správu Slovenskej správy ciest. Doposiaľ sa to však nestalo.

„Prvoradé je, aby už tieto cesty prestali strašiť obyvateľov, ktorí po nich chodia. Je najvyšší čas ich zrekonštruovať a zvýšiť tak bezpečnosť a komfort pre všetkých, ktorí sa po nich presúvajú,“

upozornil Ján Lunter. Investícia, ktorú kraj do ciest vynaloží, bude zo strany štátu po prevedení ciest kraju odpustená.

Víťazom súťaže na zhotovenie tejto rekonštrukcie je spoločnosť SMS a.s. so sídlom v Banskej Bystrici. Ukončenie prác sa predpokladá do konca roka. Vysúťažená hodnota zákazky je vyše 8 miliónov eur s DPH.

Vláda pomôže nášmu kraju sumou 33 miliónov eur

Banskobystrický samosprávny kraj  získal od vlády na aktuálne rekonštrukcie svojich ciest 33 miliónov eur. Rozhodol o tom vládny kabinet pod vedením Petra Pellegriniho na svojom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach vlani začiatkom júla.

BBSK dostal z návratnej bezúročnej finančnej výpomoci štátu najvyššiu sumu spomedzi troch podporených krajov, pretože  má najviac úsekov  ciest druhej a tretej triedy v zlom až havarijnom stave.

Ide o bezúročnú návratnú finančná výpomoc 25 miliónov eur sa bude čerpať dvakrát ročne do 31.5. a 30.11. v období rokov 2019 až 2021 na základe predloženej žiadosti z kraja. Splácať sa bude v rovnomerných ročných splátkach počas obdobia desiatich rokov s odkladom splácania do konca roka 2021. O rozdelení vládnych zdrojov na opravu konkrétnych úsekov ciest rozhodli poslanci Zastupiteľstva BBSK.

Naša krajská samospráva  má v správe cesty v celkovej dĺžke 2455 kilometrov (km), 605 km je druhej a 1849 km tretej triedy. Z ciest druhej triedy je 223 km v nevyhovujúcom a 11 km v havarijnom stave. Na cestách tretej triedy je v nevyhovujúcom stave 747 km a 80 km v havarijnom. To je dohromady v celom kraji viac ako 43 percent ciest.