V najnovšom hodnotení ZŠ podľa INEKO sú v TOP 10 dve bystrické školy

SPRÁVY
0 /

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia portálu základných a stredných škôl na Slovensku  www.skoly.ineko.sk, ktorá obsahuje  najnovšie údaje z výsledkov testovania žiakov a externej časti maturitných skúšok.

V najnovšom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

V aktualizovanom hodnotení základných škôl INEKO sa opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce.

Banskobystričanov môže tešiť, že do prvej desiatky sa dostali aj dve ZŠ z Banskej Bystrice. Na 4. mieste  skončila ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého 8 (jej absolventom je aj súčasný slovenský premiér Peter Pellegrini) a 8. miesto obsadila ZŠ Ďumbierska 17.

Medzi SOŠ obhájila prvé miesto Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2). Na druhom a treťom mieste sú SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a Stredná zdravotnícka škola na Farskej v Nitre.

Napokon pri gymnáziách je na prvom mieste Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Druhé miesto obsadilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach a tretia je Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Z nášho kraja sa do TOP 10 neprebojovala žiadna stredná odborná škola ani gymnázium.

„INEKO upozorňuje, že tieto rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“

uvádza analytik INEKO Matej Tunega.

Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Umiestnenie bystrických ZS v rámci Banskobystrického kraja

1. Základná škola SSV Skuteckého 8, BB  (9,3)

2. Základná škola Ďumbierska 17, BB (9,1)

4. Základná škola Spojová 14, BB (8,1)

5. Základná škola JGT Gaštanová 12, BB  (8,0)

9. Základná škola Golianova 8, BB (7,7)

16. Základná škola Moskovská 2, BB  (7,1)

18. Základná škola Sitnianska 32, BB (7,0)

19. Základná škola Pieninská 27, BB  (6,7)

27. Základná škola Radvanská 1, BB  (6,5)

Zdroj: INEKO, Foto: ilustračné