V múzeu so zoologičkou Renátou Kapustovou na tému Skrytý život motýľov

SPRÁVY
0 /

Nielen prebúdzajúca sa príroda, ale aj hmyzia ríša sa s príchodom jari odieva do pestrých farieb. Pre ľudskú myseľ je často nepredstaviteľné, ako dokážu na malých motýlích krídlach vzniknúť dokonalé umelecké diela.

Pritom to, čo bežne môžu obdivovať oči človeka, je u motýľov len čerešničkou na torte. Život azda najatraktívnejšieho hmyzu predstaví najbližší utorok 16. apríla 2019 o 17:00 hod. v Matejovom dome zoologička Renáta Kapustová. V cykle „Čo sa skrýva v depozite“ odhalí Skrytý život motýľov.

V spoločnosti pôvabných motýlích krídel

Babôčka, modráčik či okáň… Motýle sú očarujúcim symbolom elegancie a vznešenosti. Málokto však tuší, kde ich život začína, kde všade sa ukrývajú ich vajíčka, húsenice či kukly. Vedec Jan Patočka zasvätil svoj život skúmaniu skrytého života motýľov a vďaka mimoriadnemu talentu dokázal nájsť a pozorovať motýle v rôznych vývinových štádiách.

Zoologička Stredoslovenského múzea Renáta Kapustová odhalí vzácne a významné druhy motýľov zo zbierky, ktorá je výsledkom celoživotnej vedeckej práce Jana Patočku.

Doc. RNDr. Jan Patočka, DrSc. začal zbierať motýle už na gymnáziu. Po štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe sa venoval najmä výskumu motýľov, ktoré sú svojím životom viazané na topole, duby a jedle.  

Jeho dlhoročný kolega a spolupracovník zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Ján Kulfan, CSc. si na neho spomína takto:

„Docent Patočka mal pre vedeckú prácu, ktorú vykonával, mimoriadne osobné predpoklady. Mal vynikajúcu pamäť, aj po rokoch poznal identifikačné detaily motýľa, húsenice či kukly, ktorú videl raz v živote. Tiež si pamätal podrobnosti o živote húsenice, ktorú niekedy dávno choval.“

Zbierka motýľov

Rozsiahla zbierka motýľov a kukiel zo strednej Európy sa dnes nachádza v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Obsahuje 29 490 motýľov a 2 553 skúmaviek s kuklami.

„Náš depozit neukrýva len klenoty zo spoločenskovedných disciplín, ale aj krásy stredoslovenskej prírody. Práve preto sme sa rozhodli obohatiť obľúbený cyklus v Matejovom dome o prednášky z prírodovednej oblasti. Verím, že skvost, akým je zbierka motýľov docenta Patočku, otvorí návštevníkom bránu do ríše zvierat a rastlín, ktorej sa v múzeu takisto venujeme,“

pozýva na prednášku PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea. Výsledok celoživotnej práce uznávaného lepidopterológa predstaví Renáta Kapustová už najbližší utorok v Matejovom dome.

Zároveň Vás SSM pozýva na ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea: 21. mája 2019 o 17:00 hod. s historikom Petrom Račkom na témuSprávna päťka múzea – prví kustódi Mestského múzea.

Zdroj: Martina Saktorová, Foto: SSM a ilustračné