V meste pod Urpínom sa začínajú rozbiehať dôležité dopravné projekty

SPRÁVY
23 /

Banskobystrický primátor strávil štvrtok na niekoľkých pracovných rokovaniach v Bratislave. Na stretnutiach so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest sa zaujímal o to, v akom stave sa nachádzajú viaceré dôležité dopravné projekty vrátane budovania protihlukových stien, po ktorých roky volajú obyvatelia niektorých našich mestských častí. Spolu s ďalšími primátormi a starostami sa stretol aj s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richardom Rašim.

Rokovania s NDS a Slovenskou správy ciest

Primátor Ján Nosko k téme svojich rokovaní uviedol:

„Teší ma informácia, že s príchodom jari plánuje Národná diaľničná spoločnosť začať realizovať projekt predĺženia rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču. Okrem nového trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty je súčasťou zámeru aj mimoúrovňová križovatka Šalková, kruhový objazd, úplne nový most cez Hron v tejto mestskej časti ako aj obyvateľmi požadované dopravné napojenie na priemyselný park.“

Predĺženie R1 z Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču

Predĺženie R1 z Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču

Do ďalšej fázy by sa tento rok mala posunúť aj projektová príprava úpravy zjazdu z rýchlostnej cesty R1 na Tajovského ulici nad amfiteátrom, kde počas dopravných špičiek vznikajú zápchy.

Rekonštrukcia križovatky v správe NDS, spolu s prestavbou kruhového objazdu pri Lidli v gescii Banskobystrického samosprávneho kraja je veľmi dôležitá pre ďalší rozvoj tejto časti mesta, a to aj v nadväznosti na dopravnú obslužnosť novej Rooseveltovej nemocnice.

Nový kruháč pri Lidli

Nový kruháč pri Lidli

Po dlhých rokoch príprav by sa tento rok mohlo začať aj s výstavbou sedemkilometrového úseku protihlukovej steny v smere od Tesca na Belveder, ktorá výrazne pomôže najmä obyvateľom Radvane a Belvederu.

Národná diaľničná spoločnosť zároveň začne vyvíjať potrebné kroky aj pokiaľ ide o zámer vybudovania protihlukovej steny v Rakytovciach.

Zástupcovia Slovenskej správy ciest, ktorá aktuálne dokončuje veľkú rekonštrukciu cesty 1/59 v úseku Kostiviarska – Uľanka prisľúbili, že sa budú zaoberať aj požiadavkou obyvateľov mestskej časti Jakub.

Tí žiadajú výstavbu protihlukovej steny pri tejto ceste v miestach, v ktorých to šírkové pomery dovoľujú.

Ján Nosko na NDS a SSC

Ján Nosko na NDS a SSC

Stretnutie predstaviteľov samospráv s Richardom Rašim

Banskobystrický primátor bol s ďalšími predstaviteľmi samospráv zo ZMOSu a Únie miest aj na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

„Spolu s kolegami primátormi a starostami som sa zúčastnil aj stretnutia s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR Richardom Rašim. Odprezentoval nám nový návrh zákona o verejnom obstarávaní ešte skôr, než pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho cieľom je skrátiť tento často zdĺhavý proces a uľahčiť tak efektívne čerpanie eurofondov pre naše regióny,“

dodal primátor Nosko.

Na stretnutí s ministrom Richardom Rašim

Na stretnutí s ministrom Richardom Rašim

Keď sa povie verejné obstarávanie, mnohým zainteresovaným sa zatočí hlava. Vnímajú ho ako nekonečne dlhý proces, plný zbytočnej byrokracie a bez istoty zdarného výsledku.

„Tomu je však koniec. Dnes sme predstavili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá odstráni ťažkopádnosť a nezmyselné prekážky. Štát a samosprávy budú nakupovať efektívnejšie, rýchlejšie a lacnejšie. Nový zákon zabráni prieťahom, diskutovali sme o ňom  s odborníkmi a samosprávami. Je to ďalší krok k silnejšiemu štátu,“

vysvetlil predstaviteľom samospráv minister Richard Raši.

Predstavitelia samospráv s vedením MIRRI

Predstavitelia samospráv s vedením MIRRI

Autor: (tom), Foto: mesto BB a MIRRI